جمعه 22 فوریه 19 | 00:46

عدالت خواهی قلابی

واکنش دانیال یادگاری عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی به مناظره مهدیان و صدرالساداتی


واکنش دانیال یادگاری عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی به مناظره مهدیان و صدرالساداتی

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: