جمعه 22 فوریه 19 | 01:20

اصول دین ما

شهید مالکوم ایکس:دین ما به ما یاد داده از قانون اطاعت کنیم، به همه احترام بگذاریم، فروتن و صلح جو باشیم. اما اگر کسی به شما تعدی کرد او را به قبرستان بفرستید.


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: