شنبه 23 فوریه 19 | 19:22

رقص دختران در ایوان شمس

رقص دختران جوان در ایوان شمس روز جمعه، سوم اسفند ماه در سالن همایش ایوان شمس متعلق به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران به بهانه برگزاری همایش موسیقی چند دختر جوان http://iusnews.ir/fa/news-details/303132


رقص دختران جوان در ایوان شمس
روز جمعه، سوم اسفند ماه در سالن همایش ایوان شمس متعلق به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران به بهانه برگزاری همایش موسیقی چند دختر جوان

http://iusnews.ir/fa/news-details/303132

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: