یکشنبه 24 فوریه 19 | 19:25

صریح و بی پرده با FATF آشنا شوید

سخنگوی FATF:
هیچ توضیحی نمی‌دهیم!
اطمینان خاطر هم نمی‌دهیم!


خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی: «حاضرید چه کمکی به دولت ایران برای رفع نگرانی‌های مخالفان دو کنوانسیون بکنید؟»

سخنگوی FATF:
هیچ توضیحی نمی‌دهیم!
اطمینان خاطر هم نمی‌دهیم!
باید کنواسیون پالرمو را اجرا کنند!
باید کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند!
باید این استثناهایی که در قوانین‌شان می‌گذارند را حذف کنند!

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: