چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
یکشنبه ۰۵ اسفند ۹۷ | ۱۹:۳۵

صحبت های طوفانی زرشناس در برنامه ثریا

مدیران اشرافی امروز هم برای حل مشکلات آدرس غلط می دهند؛ مشکل دقیقا خودشان هستند


وقتی ساختار اقتصادی بازمانده از زمان طاغوت توسط مدیران غربگرا و نجومی بگیر باز تولید شد

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: