یکشنبه 24 فوریه 19 | 20:00

تکذیب شد

شایعات مجازی، در عالم حقیقی وجود ندارد ‼️ ببینید شایعات  اخیر در فضای مجازی که تکذیب شد @Bisto4News


شایعات مجازی، در عالم حقیقی وجود ندارد ‼️

ببینید شایعات  اخیر در فضای مجازی که تکذیب شد

@Bisto4News

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: