دوشنبه 25 فوریه 19 | 23:21

تصویر سازی شهید مظلوم مدافع امنیت

محمد حسین حدادیان که سال گذشته توسط درویشان داعشی درایام شهادت حضرت زهرا در خیابان پاسداران تهران به شهادت رسید. روحش شاد و لعنت خدا بر قاتلینش @GoodCartoon_ir


محمد حسین حدادیان
که سال گذشته توسط درویشان داعشی درایام شهادت حضرت زهرا در خیابان پاسداران تهران به شهادت رسید.
روحش شاد و لعنت خدا بر قاتلینش
@GoodCartoon_ir

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: