به گزارش افکارنیوز ، بیش از همه از سیدبشیرحسینی یا همان دکتر روز اول برنامه عصرجدید و بشیر حسینی روزهای بعدتر، برای کم کردن فاصله ی جامعه ی نخبگانی‌_دانشگاهی با بدنه ی عامه ی جامعه، آن هم در کنار سلبریتی های محبوب متشکرم.

هر بار که نظر می دهد و از سرگرمی، هنر و ورزش دنیایی بیش از خنده ی آنی و لحظه ای به تصویر می کشد بلند می شوم و برایش بلند بلند هورا می کشم و دست های ممتد می زنم و در دلم دعایش می کنم… به افتخار کسی که درسش را فقط نخوانده تا در دانشگاه دکتر صدایش کنند و صرفا کتاب های مختلف را از بر کند و سر دانشجوها تلنبار کند و حقوق هیات علمی بگیرد و به زمین و زمان انتقاد کند و تمام!

از دکتر سیدبشیرحسینی ممنونم برای آنکه مخاطب امروز جامعه را فهمیده و یکبار دیگر به همه ی جامعه ای که سلبریتی زده شده اند در یک فضای سرگرم کننده و جذاب و در کنار همان سلبریتی های محبوب به عرض اندام پرداخته تا یک موقع جامعه ی ایرانی در جواب سوال قدیمی علم بهتر است یا ثروت، حداقل بلافاصله شهرت (و یا آنچه سلبریتی ها بخواهند) را انتخاب نکند!…

هنوز هم می توان عالمانه زندگی کرد، در بدنه ی جامعه هم بود، به زبان جامعه هم با آنان سخن گفت و سطح درک آنان را بالا برد…