پنج‌شنبه 28 فوریه 19 | 00:27

رسانه های دولت گرا

سجاد اسلامیان

به نظر می رسد رسانه های ایران به دلیل آنکه به شدت ملی گرا شده و از منافع جهان وطنی انقلاب اسلامی عدول کرده یا توجهی به آن ندارند ضروری است جریان های حامی انقلاب اسلامی در خارج از کشور برای رسیدن صدای خود با بسامد بالا به افکار عمومی و حتی مسئولان جمهوری اسلامی، خود شیوه های رسانه ای جدی و جدیدی را دنبال کنند.


در طول سه – چهار سال گذشته و در پی پیگیری اخبار نیجریه با بسیاری از بچه های فعال جنبش اسلامی نیجریه آشنا شدم و فعالیت های آنها را در شبکه های اجتماعی به ویژه توئیتر دنبال کرده ام
از شهید ابراهیم عثمان نماینده رسانه ای جنبش که چند ماه قبل از شهادتش در کشتار زاریا با او مصاحبه کردم تا هارون البیناوی که یکی از فعالترین افراد جنبش در شبکه های اجتماعی ست.
آنها فعالیت هایشان بنحوی است که گویا یک انقلابی دو آتیشه از انقلاب و شیعیان می نویسد
۲⃣ نزدیک به سه سال است که شیخ زکزاکی را بعد از کشتار نزدیک به ۱۰۰۰ نفر در زاریا دستگیر و روانه زندان کرده اند
جدا از موج رسانه ای جدی چند هفته بعد از آن کشتار، رسانه های ایران کمتر به مساله شیخ و وضعیت او پرداخته اند شاید تنها یکی دو بار بخصوص بعد از اولین مصاحبه اش با رسانه های نیجریه
اما جریان اجتماعی جنبش در طول سال های گذشته با بهانه و بی بهانه برای آزادی شیخ در جای جای نیجریه تظاهرات کرده اند که حتی راهپیمایی خونین اربعین امسال آنها در رسانه های ما به واقع دیده نشد
و همین جریان بچه های رسانه ای جنبش اسلامی در طول سال های گذشته ترند FreeZakzaki را در مدار ترندهای مطرح توئیتر نگه داشته اند
۳⃣ این روزها از همین بچه های رسانه ای جنبش اسلامی، پالس های جدی و نگران کننده ای از دست برداشتن دولت ایران از حمایت از شیخ زکزاکی به گوش می رسد
برخی از رفتار سفیر ایران و برخی حتی از بخش آفریقای #دفتر_رهبری در این زمینه شکایت دارند و با لحن تندی گلایه های خود را بیان کرده اند اما هیچ کدام بسامدی در رسانه های اصلی ایران نداشته است.
https://t.me/pn_media/37
🔺این اولین واکنش حامیان انقلاب اسلامی در دیگر کشورها نسبت به رفتار دولتمردان جمهوری اسلامی نبوده و نیست و نگرانی ها بابت فتنه ۸۸ ، نگرانی ها بابت عدول از آرمانهای انقلاب در مذاکرات هسته ای، دنبال کردن رقابت های انتخاباتی و … شاهد مثال های دیگری است که بسامد واقعی را در میان افکار عمومی ایران نداشته است.
۴⃣ به نظر می رسد رسانه های ایران به دلیل آنکه به شدت ملی گرا شده و از منافع جهان وطنی انقلاب اسلامی عدول کرده یا توجهی به آن ندارند ضروری است جریان های حامی انقلاب اسلامی در خارج از کشور برای رسیدن صدای خود با بسامد بالا به افکار عمومی و حتی مسئولان جمهوری اسلامی، خود شیوه های رسانه ای جدی و جدیدی را دنبال کنند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: