جمعه 01 مارس 19 | 00:40

کاپیتالیسیونی نوین

آمریکا و اسرائیل هر شهروند ایرانی را از ما بخواهند،‌ باید تحویلشان دهیم!


دکتر محمدرضا حسینی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی:

🔹توصیه شماره سی و هفتِ FATF خیلی خطرناک است/ آمریکا و اسرائیل هر شهروند ایرانی را از ما بخواهند،‌ باید تحویلشان دهیم!/ FATF در عربستان به واژه “وقف” گیر داده و حتی سازمان “حج و زیاتشان” را پولشو معرفی کرده است!

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: