به گزارش پارس نیوز، ابولقاسم طالبی کارگردان سینما در رشته توییتی توصیه هایی به حجت الاسلام رئیسی ، رییس جدید قوه قضائیه داشته است.

۱-برادرم جناب رییسی ۳سال است که پژوهش وتحقیقات گسترده‌ای درمورد فساداقتصادى براى ساختن سریالى انجام دادم وبه جرات میتوانم عرض کنم نقص کارمبارزه بااین فساد به اذعان کارشناسان درهمه دستگاههاى مربوط چنان بودکه هیچ راهى جزنسخه شفابخش حضرت رهبرى که دربیانیه گام دوم ارائه فرمودندنیست.

۲- معلوم است حضرت رهبری طى سالها تجربه ومطالعه‌ی گزارشها به راهکار گام دوم انقلاب رسیده اند…متاسفانه قواى سه گانه در مورد بیانیه انشاءها قرائت فرمودند اما دریغا از یک لایحه یا طرح اجرایى، اینک انتظار بجا از جنابعالى این است که انشاء رابه اقدام تبدیل کنید و…

۳- در یک اقدام انقلابى، [دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به‌معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه‌های حکومتی] تشکیل دهید…گام دوم انقلاب

۴- جناب رییسى با تشکیل سریع دستگاه مورد نظر حضرت رهبرى نگذارید توده چرکین #فساد و ویژه خوارى که عارض شدن آن زلزله‌اى ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت نظام است جگر ملت ایران را بیش از این بسوزاند…

#گام_دوم_انقلاب

۵-جناب رییسی تشکیل این دستگاه به هرنام تدبیر حضرت رهبرى وامکان قانون اساسى وخواسته مردم براى موفقیت جنابعالى براى قطع دست آنهاست که با میدان دادن به ویژه‌خواران و مدارا با فریبگران اقتصادى شرط مشروعیت طهارت اقتصادى را براى دادن مسئولیت به مقامات جمهورى اسلامى نادیده گرفتند.

۶- جناب رییسى قبل از افتادن در لابیرنت قوه_قضائیه نگذارید مصلحت‌جویی‌هاى مزوّرانه و اما اگرها شما را از تشکیل این دستگاه باز دارد.