چهارشنبه 06 مارس 19 | 00:40

انحصار صنفی

امید نیکو

اساسا تعارض منافع و سپردن امور مدیریتی وزارت‌خانه‌ها به یک صنف خاص و همچنین دادن اختیارات حاکمیتی به سازمانهای صنفی نظیر کانون وکلا، نظام پزشکی و نظام مهندسی تنها سبب اولویت یافتن منافع یک صنف خاص بر سایرین شده است


قوه قضاییه بالاخره انحصار ۶۶ ساله کانون وکلا در تعیین تعداد کارآموز وکالت را شکست. به سبب این انحصار و برای منافع صنفی آمار جهانی سرانه وکیل در ایران ۷۶ به ازاء هر ۱۰۰۰۰ نفر است درحالیکه آمار جهانی ۲۴۰ نفر به ازاء این جمعیت است.

اما هنوز انحصار تعیین تعداد دانشجوی #پزشکی عمومی و متخصص در دست وزارت بهداشت که بدست پزشکان متخصص و فوق‌تخصص اداره میشود، باقی مانده. آمار نشان میدهد سرانه پزشک در ایران حدود ۱/۲ به ازاء هر هزار نفر است (حدود ۹۵۰۰۰ هزار پزشک در جمعیت ۸۰ میلیونی)، آمار سرانه جهانی بصور میانگین حدود ۳/۵ به ازاء هر هزار نفر است. مطابق پیشبینی مرکز آمار جمعیت ایران در حدود سال ۱۴۳۰ بالاتر از ۱۰۰ میلیون نفر میشود، اگر بخواهیم تا آن سال تنها به حد سرانه میانگین جهانی یعنی ۳/۵ به ازاء هر هزار نفر برسیم نیاز به اضافه شدن حدود ۲۳۰۰۰۰ پزشک تا آن سال داریم! تازه این آمار بدون در نظر گرفتن فوت و بازنشستگی و آمار پزشکان غیرفعال است. با این وجود با توجه به آمار حدودا ۴۰۰۰ نفری ظرفیت پزشکی هر سال تا ۳۰ سال دیگر نهایتا ۱۲۰۰۰۰ پزشک تربیت میشود. یعنی تقریبا نصف نیاز کشور!

اساسا تعارض منافع و سپردن امور مدیریتی وزارت‌خانه‌ها به یک صنف خاص و همچنین دادن اختیارات حاکمیتی به سازمانهای صنفی نظیر کانون وکلا، نظام پزشکی و نظام مهندسی تنها سبب اولویت یافتن منافع یک صنف خاص بر سایرین شده است که بی‌عدالتی در درآمد، پرداخت مالیات و ایجاد انحصار نتیجه طبیعی آن است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: