چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ | ۱۱:۲۸

چگونه می‎توان قوه قضاییه را از درون اصلاح کرد؟

علیرضا حسینی

صلاح از درون زمانی صورت گرفته و پایدار می‌شود که شفافیت در تمام ابعاد آن تحقق پیدا کند


حفظ سلامت قوه قضائیه و #اصلاح_از_درون آن از مطالبات جدی #رهبری از مسئولین قضایی در سال‌های اخیر بوده است.

🔹ضرورت طراحی نظام‌های نظارتی و #بازرسی به‌منظور جلوگیری از فساد، بر کسی پوشیده نیست، اما سؤال اصلی این است که کدام سیاست نظارتی می‌تواند از سلامت قوه قضائیه صیانت کرده و وجود پاک قوه قضائیه را از وجود برخی #قاضی_نماها حفظ کند؟

🔹افزایش هزینه ارتکاب فساد از طریق شفافیت
متخصصان حوزه مبارزه با فساد معتقدند سطح فساد صورت گرفته با هزینه ارتکاب فساد رابطه مستقیم دارد و برای مبارزه با فساد باید هزینه‌های ارتکاب فساد را افزایش داد. مهم‌ترین راهبرد در افزایش هزینه‌های ارتکاب فساد، #شفافیت است. شفافیت از طریق افزایش احتمال کشف فساد به پیشگیری از آن کمک می‌کند.

🔹افزایش شفافیت از طریق علنی سازی آرای قضات
مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جلسات دادگاه‌ها باید به‌صورت #علنی برگزار شود؛ یکی از مزیت‌های علنی برگزار شدن دادگاه‌ها توجه قضات و کارمندان به نحوه رفتار خود با طرفین است که این خود نوعی #بازدارندگی از بروز تخلف و فساد را به دنبال دارد.

🔹سپردن امر نظارت به مردم
قابل‌ذکر است که یکی از سیاست‌های نظارتی کارآمد در کشورهای پیشرفته، #جمع_سپاری یعنی سپردن امر نظارت به #مردم از طریق ایجاد راه‌های ارتباطی گسترده در سطح وسیع و ایجاد شفافیت است. در این رویکرد مردم نقش ناظر را ایفا کرده و موارد تخلف و فساد را به نهادهای نظارتی گزارش می‌کنند، لذا همه مردم در خدمت حاکمیت درمی‌آیند و هزینه‌های نظارت به‌شدت کاهش می‌یابد.

🔹 برخورد علنی و افشای اسامی قضات متخلف
وجه دیگر شفافیت مربوط به برخورد با افراد فاسد و متخلف است که باید به اطلاع مردم رسانده شود تا مردم نیز به کارایی نظارت‌های خود پی ببرند. یکی از سیاست‌هایی که به‌منظور پیشگیری از تخلف و فساد مورداستفاده قرار می‌گیرد و در پیشینه اسلامی نیز وجود داشته است، برخورد علنی و افشای اسامی متخلفین است.

🔹بنا بر مطالب فوق، اصلاح از درون زمانی صورت گرفته و پایدار می‌شود که شفافیت در تمام ابعاد آن تحقق پیدا کند، بنابراین توصیه می‌شود در همین راستا توصیه می‌شود، مسئولین قضایی و حجه السلام رئیسی در کنار فعالیت‌های کشف فساد و برخورد با متخلفین که در سال‌های اخیر شدت گرفته است، #شفافیت_آرای_قضات، #علنی_سازی_دادگاه‌ها و #افشای_اسامی_قضات متخلف را در دستور کار خود قرار دهند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: