پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
سه شنبه ۰۴ تیر ۹۸ | ۱۵:۰۷

ابهامات قانونی درباره عزل و نصب رئیس هیات اجرایی انتخابات نظام مهندسی/ اعضای هیات نامه نوشتند

به گزارش فارس، بر اساس اطلاعات به دست آمده مطابق با مصوبه شورای مرکزی و همچنین مصوبه اجلاس هجدهم هیات عمومی نظام نامه انتخابات شورای مرکزی که ملاک عمل برای انتخابات شورای مرکزی بوده و مبنای برگزاری فرآیند انتخابات این سازمان به شمار می‌آید رئیس هیات اجرایی انتخابات نظام مهندسی از سوی فرج اله رجبی […]


به گزارش فارس، بر اساس اطلاعات به دست آمده مطابق با مصوبه شورای مرکزی و همچنین مصوبه اجلاس هجدهم هیات عمومی نظام نامه انتخابات شورای مرکزی که ملاک عمل برای انتخابات شورای مرکزی بوده و مبنای برگزاری فرآیند انتخابات این سازمان به شمار می‌آید رئیس هیات اجرایی انتخابات نظام مهندسی از سوی فرج اله رجبی رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان عزل و شخص دیگری که در عضویت هیات اجرایی انتخابات نیست منصوب شده است.

مطابق با بند یک از فصل دوم این نظامنامه و در جلسه ۲۳۷ شورای مرکزی با دستور کار «انتخاب هیات اجرایی انتخابات» ۵ نفر با دستور کار پیوست به عنوان اعضای هیئت اجرایی انتخابات انتخاب و احکام خود را دریافت کردند.

گفته می شود که این اعضای ۵ نفره از میان خود منصور بهادری را انتخاب می کنند اما هنوز مشخص نیست دلیل برکناری او چیست.

بنابراین گزارش،در صورتجلسه هیات داوری کمیته اجرایی انتخابات و جلسه مشترک هیات برگزاری انتخابات که با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در ۲۷ خرداد ماه امسال برگزار شد تصمیم بر انتخاب نهایی رئیس هیات اجرایی انتخابات شد.

حال مشخص نیست دلیل این عزل و نصب ها از سوی رجبی رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان چیست.چرا که بر اساس قانون، تغییر در ترکیب هیئت اجرایی انتخابات در حیطه وظایف رئیس شورای مرکزی نیست و این کار نیازمند اخذ مصوبه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان است و مشخص نیست این اقدام با استناد به چه ماده فراقانونی صورت گرفته و چه مسائلی در پشت پرده در حال روی دادن است.

* نامه اعتراضی اعضای شورای مرکزی

گفته می شود اعضای شورای مرکزی نسبت به این اقدام نیز نامه اعتراضی تهیه کرده و به فرج الله رجبی ارسال کرده اند.

هیئت‎ اجرایی و داوری انتخابات شورای مرکزی در این نامه خطاب به فرج‌اله رجبی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خواستار تجدیدنظر وی درخصوص این عزل و نصب از ریاست هیئت اجرایی هشتمین انتخابات شورای مرکزی شدند.

در ادامه این نامه، اعضای هیئت اجرائی و اعضای هیئت داوری انتخابات شورای مرکزی ضمن استناد به مستندات قانونی نوشته اند: « ۱- ماده ۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هیئت عمومی جزء ارکان سازمان است. ۲- بند الف ماده ۱۹ قانون مذکور انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی و نهایتاً معرفی تعداد دو برابر افراد مورد نیاز به وزیر راه و شهرسازی از وظائف هیئت عمومی است. ۳- بند (خ) ماده ۱۰۷ آئین نامه اجرائی قانون مذکور”بررسی و تصویب نظام نامه های داخلی نحوه اداره هیئت عمومی” و بند (ر) ماده مذکور “بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظام نامه ها و پیشنهادات ارائه شده از سوی شورای مرکزی یا دبیرخانه هیئت عمومی” از وظائف هیئت عمومی است. ۴- بند (ص) ماده ۱۱۴ آئین نامه اجرایی قانون مذکور تهیه و تصویب نظام نامه داخلی نحوه اداره هیئت عمومی و پیشنهاد آن به هیئت عمومی جهت تصویب از وظائف شورای مرکزی است. ۵- بند (ب) ماده ۱۱۶ آئین نامه مذکور مسئولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی برعهده رئیس سازمان است.»

در ادامه این نامه، اعضای هیئت اجرایی و هیئت داوران انتخابات شورای مرکزی ضمن تشریح نظام نامه انتخابات شورای مرکزی آورده اند: «۱- براساس مفاد بند (خ) ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرائی قانون، نظام نامه نحوه ادارات جلسات هیئت عمومی در تاریخ ۱۳/۰۴/۸۵ و براساس اختیار تفویضی از طرف هیئت عمومی اجلاس های تیرماه ۱۳۸۴ اراک و تیرماه ۱۳۸۵ اصفهان به تصویب شورای مرکزی رسیده است.

۲- مستند به فصل چهارم این نظام نامه، مباحث مربوط به انتخابات شورای مرکزی در راستای وظائف هیئت عمومی (بند الف ماده ۱۹ قانون و ……) ذکر گردیده است.

۳- نظام نامه انتخابات شورای مرکزی در جلسات ۱۸۸ و ۱۹۲ شورای مرکزی به تصویب رسید و نهایتاً در اجلاس تیرماه ۱۳۹۴ هیئت عمومی اردبیل به تصویب هیئت عمومی رسیده است.

۴- براساس ماده۱ این نظام نامه، فرایند تشکیل هیئت اجرائی (متشکل از ۵ نفر) و صرفا از اختیارات شورای مرکزی است تشریح شده و نهایتاً حکم عضویت آنان توسط ریاست سازمان صادر می شود.

*انتخاب رئیس هیئت اجرائی از اختیارات اعضای ۵ نفره هیئت مذکور است

۵- وفق تبصره یک ماده یک فوق الذکر انتخاب رئیس هیئت اجرائی از اختیارات اعضای ۵ نفره هیئت مذکور بوده و نیازی به صدور حکم ریاست از سوی هیچ شخص یا دستگاهی ندارد.

۶- وفق تبصره ۲ ماده یک مذکور کلیه مکاتبات هیئت اجرائی با امضای رئیس و در غیاب وی با نائب رئیس هیئت اجرائی است. ۷-براساس تبصره ۴ ماده مذکور مسئولیت برگزاری فرایند انتخابات شورای مرکزی برعهده هیئت اجرائی است. ۸- وفق ماده۲ نظام نامه مذکور تشکیل هیئت داوری به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات نامزدهای انتخابات در فرآیند انتخابات پیش بینی شده است. ۹-همچنین وفق ماده ۳ نظام نامه مذکور هیئت نظارت بر انتخابات که همان هیئت رئیسه اجلاس هیئت عمومی است پیش‌بینی شده است.»
در این نامه همچنین درخصوص روند انتخاب اعضای هیئت اجرائی انتخابات هشمین دوره شورای مرکزی خطاب به رجبی نوشته شده است: «از آنجا که حضرتعالی به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی و از طرفی به‌عنوان ریاست سازمان نظام مهندسی در حال خدمتگزاری هستید، بهتر می دانید که حقیقت اجرای قانون و عدالت به عدم تعدی و تفریط محدود است و از آنجا که جنابعالی با توجه به این امر، حافظ عدالت و اجرای قانون می باشید و حسب وظایف محوله، باید مانع از هرگونه تفسیر و اعمال خلاف قوانین و مقررات و تعدی وتفریط در آنها باشید.»

این در حالیست که فرج الله رجبی روز ۲۹ خرداد ماه در نامه ای به معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی ،ذبیح الله حبیبی از استان فارس را به عنوان رئیس هیات اجرایی انتخابات نظام مهندسی منصوب کرده است.

اگر چه این عزل و نصب ها شاید در ظاهر عادی باشد اما اینکه رئیس هیات اجرایی انتخابات که در عضویت هیات اجرایی نیست و از استان فارس انتخاب می شود جای سوال دارد. اتفاقا در نامه ای هم که به مازیار حسینی معاون وزیر راه و شهرسازی ارسال می شود تاکید می شود که دستور همکاری با این انتخاب جدید از سوی حسینی داده شود.

تلاش خبرنگار فارس برای مصاحبه با فرج الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در خصوص این عزل و نصب به نتیجه ای نرسید.

خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد که انتخابات هشتمین دوره شورای مرکزی سازمان احتمالا در اواخر تیر ماه  جاری برگزار خواهد شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: