چهارشنبه 19 ژانویه 11 | 11:49

مشكل از من است يا ضرغامی؟

اخبار ديشب را كه نگاه مي كردم دلم گرفت/ درد را بايد در كجا جست؟/ مشكل از من است يا ضرغامي؟/ خانم دكتر گزارشگر ديروز خبري را تحت پوشش قرار داده بود كه در آن حاكي از يك اتفاق ناگوار و تاثربرانگيز ميداد/ خبر چه بود؟/ حادثه اين بود/ طي حادثه ريزش برف آسماني در تهران، پاي چند نفر ليز خورده بود و تعدادي هم پايشان شكسته بود!!/ اين درد را به كه بايد گفت…/ در گوشه اي از جنوب كرمان / زینب كوچولوها به دليل سوءتغذيه نحيف ولاغر روزگار مي رسانند/


اخبار ديشب را كه نگاه مي كردم دلم گرفت/ درد را بايد در كجا جست؟/ مشكل از من است يا ضرغامي؟/ خانم دكتر گزارشگر ديروز خبري را تحت پوشش قرار داده بود كه در آن حاكي از يك اتفاق ناگوار و تاثربرانگيز ميداد/ خبر چه بود؟/ حادثه اين بود/ طي حادثه ريزش برف آسماني در تهران، پاي چند نفر ليز خورده بود و تعدادي هم پايشان شكسته بود!!/ اين درد را به كه بايد گفت/ مشكل از من است يا ضرغامي؟/ در گوشه اي از جنوب كرمان / زینب كوچولوها به دليل سوءتغذيه نحيف ولاغر روزگار مي رسانند/ دوربين دكترهاي گزارشگر ككش هم نمي گزد/ مريم كوچولوئي در تهران ليز مي خورد آه وناله دكتر گزارشگر بلند مي شود/ زينب كوچولوئي در روستائي از رودبار از درد بيماري در بستر خود بدليل نداشتن پول دكتر به خود مي پيچد/ دوربين بدنبال صحبت با مريم تهراني درباره نحوه ليز خوردنش است/ اين درد را به كه بايد گفت؟ / مشكل از من است يا ضرغامي؟/ وضعيت زينب لحظه به لحظه وخيم تر مي شود/ مادر زينب بر بالينش دست به دعا برداشته / دوربين خانم دكتر همچنان نگران مريم است/ به او يادآور مي شود چرا روز تعطيل به مدرسه رفته؟/ راستي تا يادم نرفته بگويم زينب هم دو هفته اي است مدرسه اشان تعطيل است / البته اينجا برفي نيامده / فقط بدليل مريض شدن معلم شان ديگر كسي نيست به آنها درس بدهد/ و اين مشكل هم از ديد سوژه هاي 20:30 مخفي مي ماند/ اين درد را به كه بايد گفت؟/ مشكل از من است يا ضرغامي؟/ مادر زينب ديگر طاقتي براي نشستن ندارد/ زينب يتيتم را در حالي كه بشدت بيمار است بلند مي كند بر دوش خود گرفته / از كپر بيرون ميزند و … راستي اينجا كه ماشيني هم نيست / پياده به سمت جاده آسفالته ميدود/ خانم دكتر ، دكتر مريم را پيدا كرده و بدنبال صحبت با او براي پرسيدن وضعيت دست مريم است/ مادر در حالي كه نفس نفس مي زند ذره اي از حركت نمي ايستد و درد زینب او را هم دارد از پای می اندازد/ صحبت های دکتر هم شنیدنی است از تعداد نقاط شکستی می گوید و همچنین عکس آنرا هم نشان می دهد/ گزارشگر هم با چه شوق و ذوقی در حال گرفتن گزارشش است/ مادر به آسفالت می رسد/ ماشینی هم در جاده نیست/ باز هم باید بدود/ دیگر نائی نمانده و همچنین چاره ای / پس پشت به دوربین میدود/ کار خانم دکتر تمام نشده نگران بقیه لیز خوردگان است/ به سراغ تعدادی دیگر می رود / و تأسف عمیق خود را از این ماجرا اعلام میکند/ مادر صدائی از زینب نمی شنود بی اختیار می ایستد/ بر دو زانو هنگامی که زینب در آغوشش است می نشیند/ زینب را صدا می زند/ …با بغض هم صدا می زند و خیلی آرام … زینب/ دوربین رسانه ملی برای اینکه دیگر افراد لیز نخورند جهت گرفتن توصیه های پزشکی آقای دکتر آماده مي شود/ مادرم زینب ، جوابم را بده ، /صدائی نمی شنود/ فریاد می زند این بار بلند، خیلی بلند/ طوری که جاده هم با او هم ناله می شود / اما دوربین ضرغامی نه/ گزارش خانم دکتر تمام شد./ عمر زینب و امید مادرش هم…/ این درد را به که باید گفت؟/ مشکل از من است یا ضرغامی؟

منبع: کانون مشکات جیرفت

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.