شنبه 29 ژانویه 11 | 16:47

حركت تونس؛ فرصتي برای معرفی دوباره انقلاب اسلامی

حركت مردم تونس و مصر در آستانه سالروز پيروزي انقلاب اسلامي در عين حال فرصتي گرانقدر پيش روي مديران سياسي و فرهنگي نظام گذاشته است تا با بازخواني ديدگاه هاي امام خميني (ره) و تاريخ انقلاب اسلامي، ويژگيهاي اين انقلاب و شخصيت آن بزرگمرد تاريخ را بيش از پيش به نسل كنوني معرفي كنند.


بسياري از رسانه هاي جمعي ظرف روزهاي اخير خبر حمله مردم تونس به كاخ رياست جمهوري را منتشر كردند و اخبار سرقت امول فروشگاه ها و مراكز عمومي و خصوصي و دسترسي مردم به سلاح هاي گرم، موجي از ناامني را در شهرهاي تونس از جمله پايتخت اين كشور سبب شده است.بسياري از كارشناسان، فقدان رهبري مشخص را مشكل اصلي مردم تونس در تعيين مسير حركت خود مي دانند كه اكنون به چالشي عظيم تبديل شده و امكان تشكيل دولت مورد تاييد مردم تونس را در كوتاه مدت غير ممكن كرده است.

نگاه به حركت مردم تونس به خوبي جايگاه مهم رهبري در حركت هاي انقلابي را نشان مي دهد و نگاهي گذرا به تاريخ انقلاب اسلامي در ايران نشانگر اوج عظمت اين حركت و ديدگاه هاي وسيع و صائب امام خميني (ره) در اوج گيري، پيروزي و ثبات آن است.

شروع توفاني انقلاب اسلامي و قيام عمومي مردم در ايران در پي اهانت نظام شاهنشاهي به رهبر كبير انقلاب و دفاع مردم از جايگاه روحانيت و دين مبين اسلام رخ داد و گروه هاي مختلف خواسته هاي ديگر خود را حول اين محور و در حاشيه آن مطرح مي كردند.

مردم ايران با در داشتن تصاوير امام خميني (ره) و سردادن شعار ‘ استقلال، آزادي ، جمهوري اسلامي’ خواسته هاي خود را در سه كلمه خلاصه كرده و با شعار ‘مرگ بر شاه’ در حقيقت پايان دوران سلطنت و سازش ناپذيري خود در اين رابطه را گوشزد مي كردند.

روند اوج گيري انقلاب نشان داد خواسته هاي مردم ايران بيش از آنكه مادي باشد، معنوي است و مردم حول يك محور و با فرمانبرداري از رهنمودهاي يك رهبر مشخص تا پيروزي قطعي، انقلاب را ادامه دادند و حتي بعد از فرار شاه نيز انقلاب لحظه اي متوقف نشد.

از سوي ديگر، فرار ديكتاتور تونس حدود يك ماه بعد از خودسوزي يك جوان ليسانس در شهر كوچك ‘سيدي بويزيد’ در اعتراض به رفتار پليس در برهم زدن بساط سبزي فروشي وي روي داد.
خودسوزي محمد بو عزيز بيست و شش ساله در حقيقت فتيله اي براي شعله ور شدن خشم مردم تونس بود كه شاهد ثروت اندوزي و خوشگذراني بن علي و خانواده انحصار طلبش در كاخ زيباي خود بودند كه با وجود 23 سال حكومت ديكتاتوري، خود را براي تداوم دوران پادشاهي خود در لباس جمهوري آماده مي كرد.

مردم تونس كه درآمد سرانه كشورشان در سال 6500 دلار است، در همان حال، كشورهاي اروپايي حامي ديكتاتور را در آن سوي درياي مديترانه مي نگريستند كه درآمد سرانه مردم آنها به حدود 5 برابر تونسي ها مي رسيد.

تحميل 35 درصد افزايش در قيمت نان و 40 درصد در قيمت گوشت بر مردم فقير اين كشور كه بخش مهمي از آنها تحصيلكرده و بيكار بودند نيز مزيد بر علت شد تا آنان عليه حكومت مركزي بشورند.
با اوج گيري تظاهرات، شعار مردم تونس كه فاقد رهبري مشخص بودند، به يك باره از ‘نان مي خواهيم’ به ‘آزادي مي خواهيم’ و ‘بن علي، استعفا’ تغيير يافت اما سرعت شكل گيري حركت مردمي تونس و فرار بن علي همه را غافلگير كرد به طوري كه اكنون شاهد رواج ناامني و بي ثباتي در اين كشور شمال آفريقا هستيم.

تونس در حالي درگير مشكلات امنيتي و بي ثباتي شده است كه در سازمان هاي دولتي تغييرات قابل توجهي انجام نشده و سران ارتش و نيروهاي امنيتي نيز همچنان به كار خود ادامه مي دهند.

اين كشور حدود 163 هزار كيلومتر وسعت دارد كه معادل يك دهم وسعت ايران است و جمعيت 10 ميليون و 580 هزار نفري آن نيز به يك سوم جمعيت ايران به هنگام اوج گيري انقلاب اسلامي نمي رسد.
در طول انقلاب اسلامي غير از چند آتش سوزي در سينماها و برخي مركز دولتي كه برخي نيز مشكوك بود، خسارت عمده اي بر اموال عمومي وارد نشد و حتي از كاخ هاي شاه و افراد نزديك به وي در تهران و شهرستان ها به عنوان بيت المال به خوبي محافظت به عمل آمد، حال آنكه شرايط تونس كاملا متفاوت است.

كارشناسان سياسي، حركت مردم ايران به رهبري امام خميني (ره) را يك حركت انقلابي به تمام معني مي دانند كه با پيروزي آن علاوه بر تغيير نظام شاهنشاهي و جايگزيني نظام مقدس جمهوري اسلامي تمامي اركان دولتي نيز تغيير يافت و افراد وابسته به شاه در مدت بسيار كوتاه جاي خود را به افراد انقلابي مورد تاييد مردم دادند.

امام خميني (ره) در سخنراني تاريخي خود در بهشت زهرا و قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نويد تشكيل جمهوري اسلامي و روي كار آمدن دولتي مردمي و اسلامي را دادند و همزمان با ادامه فعاليت دولت شاپور بختيار، دولت موقت شكل گرفت، به طوري كه حتي يك روز نيز ايران بدون دولت نبود.

برخي كارشناسان بين المللي با اشاره به وضعيت بسياري از كشورهاي منطقه از جمله مصر، يمن و اردن احتمال توسعه حركت هاي مردمي در اين كشورها را دور از انتظار نمي دانند، اما حركت مردم تونس و سرنوشت اين كشور فرصتي را پيش روي تحليلگران و روشنفكران قرار داده است تا با مقايسه انقلاب هاي مردمي در جهان الگوي هاي موفق را براي به ثمر نشستن حركت هاي مردمي ارزيابي كنند.

حركت مردم تونس و اكنون ، مصر در آستانه سالروز پيروزي انقلاب اسلامي در عين حال فرصتي گرانقدر پيش روي مديران سياسي و فرهنگي نظام گذاشته است تا با بازخواني ديدگاه هاي امام خميني (ره) و تاريخ انقلاب اسلامي، ويژگيهاي اين انقلاب و شخصيت آن بزرگمرد تاريخ را بيش از پيش به نسل كنوني معرفي كنند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.