یکشنبه 04 آوریل 10 | 12:41

غلامحسین الهام: فکر کردن دستور پذیر نیست

خواستند القا کنند که به هر حال این حرف ها منسوب به دولت است و با این فشار پنهان، آزادی نقد و گفتار را از یک نفر بگیرند. آن ها این هدف را دنبال می کردند. همیشه می گفتند خانم سخنگو، اخیرا می گویند شوهر خانم رجبی!


elhaamدکتر الهام درباره سکوتش در قبال اظهارات همسرش خانم رجبی تصریح کرد: جریانی می خواهد یک جوری القا کند که زن حق ندارد بدون اجازه شوهرش فکر کند، من این حرف را قبول ندارم. فکر کردن دستور پذیر نیست و معنای واقعی استقلال و هویت مستقل انسان در اندیشه و فکر کردن اوست. ما در فکر کردن متولی نداریم که کسی ولی دیگری باشد و این درست نیست.

وی گفت: در این موضوع دو چیز را خواستند القا کنند یکی این که استقلال فکری خانم رجبی را مخدوش کنند، در حالی که او عامل مستقلی است و در فکر کردن اجیر و مزدور کسی نیست. با کسی هم تعارف و رودربایستی ندارد. صریح و مستقل عمل می کند. دوم این که خواستند القا کنند که به هر حال این حرف ها منسوب به دولت است و با این فشار پنهان، آزادی نقد و گفتار را از یک نفر بگیرند. آن ها این هدف را دنبال می کردند. همیشه می گفتند خانم سخنگو، اخیرا می گویند شوهر خانم رجبی! به هر حال این ها برای این است که آزادی که آن ها از آن دم می زنند هر موقع مخالف حوزه فکری آن ها باشد هیچ پایه ای ندارد.

به نقل از برنا

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.