پنج‌شنبه 03 فوریه 11 | 16:38

کاریکاتور: بحران اقتصادی در آمریکا

بحران مالی، اقتصاد آمریکا را در مرحله سقوط قرارداده است. این جمله نتیجه گزارش مؤسسه ملی پژوهش های اقتصادی آمریکا است


بحران مالی، اقتصاد آمریکا را در مرحله سقوط قرارداده است. این جمله نتیجه گزارش مؤسسه ملی پژوهش های اقتصادی آمریکا است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: