جمعه 04 فوریه 11 | 09:37

اقدامات حقوقی برای محاکمه مبارک آغاز شد

رییس کمیته عربی حقوق بشر تاکید کرد که «حسنی مبارک» مسوول اصلی جنایت‌هایی ضد بشری در مصر میدان التحریر است و این کمیته اقداماتی را برای محاکمه او در دادگاههای ملی مصرو دادگاه جنایی بین المللی و شورای امنیت آغاز کرده است.


رییس کمیته عربی حقوق بشر تاکید کرد که «حسنی مبارک» مسوول اصلی جنایت‌هایی ضد بشری در مصر میدان التحریر است و این کمیته اقداماتی را برای محاکمه او در دادگاههای ملی مصرو دادگاه جنایی بین المللی و شورای امنیت آغاز کرده است.

«هیثم مناع» گفت: اصرارمبارک برای ماندن درقدرت باعث افزایش تعداد کشته‌ها شده و از این رو مبارک مسوول اصلی این جنایت‌ها علاوه بر مزدوران جنایتکار جلاد است.

وی افزود: ما امروز نه فقط خواهان خروج مبارک هستیم بلکه به او می‌گوییم که دادگاه درانتظار توست و به رفتن او از کشور اکتفا نخواهیم کرد.

مناع تاکید کرد: اعضای کمیته عربی حقوق بشر با حضور درمیدان التحریر قاهره و به کمک مبارزان حقوق بشر درمصر در حال جمع آوری ادله و مدرک برای محاکمه مبارک و همراهانش به خاطر این جنایت‌ها هستند.

رییس کمیته عربی حقوقی بشر خاطرنشان کرد: تعدادی کارت شناسایی از عناصر امنیتی دراختیار داریم که وارد میدان التحریرشده و مردم رامورد ضرب وشتم قرار داده‌اند و به طرز وحشیانه با مردم برخورد و حتی اقدام به قتل مردم کرده‌اند، ما برای همه این اقدامات دلیل و مدرک داریم.

مناع گفت: کمیته با دو روش برای محاکمه مبارک اقدام می‌کند، اولین شیوه به صورت پیگیری ملی است و امیدواریم که این امر در دادگاه‌های ملی پس از سقوط دیکتاتور اتفاق بیفتد، دومین شیوه تهیه کردن یک یادداشت کامل است تا دادستان کل دادگاه جنایی بین المللی در باره این جنایت‌ها تحقیق کند و ما اینک در حال تهیه کردن این یادداشت هستیم.

وی از شورای امنیت خواست تا از دادگاه جنایی بین المللی بخواهد تا در خصوص این جنایت‌ها تحقیق کند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: