شنبه 05 فوریه 11 | 13:39

شعر: فقط برادران خالد … (همراه با ترجمه انگلیسی)

علیرضا قزوه

نه مومیایی مبارک | نه زنده ی عمر سلیمان | حتی نه البرادعی مسلمان | که ممکن است فردا با امریکا به تفاهم برسد | فقط برادران خالد اسلامبولی


به انتفاضه بزرگ مردم مصر

نه مومیایی مبارک

نه زنده ی عمر سلیمان

حتی نه البرادعی مسلمان

که ممکن است فردا با امریکا به تفاهم برسد

فقط برادران خالد اسلامبولی

فقط اخوان المسلمین

فقط عاشقان خمینی

فقط دست های خالی مردم

فقط کتاب خدا

و وعده های الهی…

رابرت گییز برای خودش ور می زند

و کاخ سفید برای عمه جانش ملکه بریطانیای دسته دار اطلاعیه صادر می کند

حتی سران فتنه ی ایران

برادران جبهه سبز بی بی سی

برای خودشان تحلیل می کنند

آقای اوباما

دیوانه شده است

– مبارک باشد

– مبارک برود

– الان برود دقیقا الان…

– االان یعنی دیشب بی بی سی

الان یعنی امشب لباس شخصی ها و شعبان های امریکایی

در سایه ی تانکها در خیابان

الان یعنی هواداران مبارک با شلوار جین اسرائیلی

سوار بر شتران و اسبان عرب

در خیابان های قاهره جنگ جمل راه انداخته اند

الان یعنی که کیش و مات

آقای پریزی دنت

سی سال دیر آمدی!

فقط برادران خالد باید باشند

کسی به الان تو فکر نمی کند

الان درست نیمه شب است

الان دقیقا دوازده شب امریکایی هاست

و دوازده شب بی بی سی

و دوازده شب فتنه گران ایرانی

که می خواهند جای مبارک را با اسد عوض کنند

که مانده اند چطور ساندیس را جاسازی کنند در جایی که بیشتر خیط نشوند!

که مانده اند چطور بیانیه بدهند فردا

فقط برادران خالد می دانند که من چه می گویم

***

حالا اخبار

از یک بدل به نام مبارک می گوید

تو از ابتدا بدل بودی

قبل از آن که شک کنند مرده ای

در ژوئن 2004 در آلمان

در هند مرده های فقیر را

با برق های فشار قوی می سوزانند و پودر می کنند

تو را نیز فقیران مصر

در میدان التحریر پودر کردند

حالا جنازه بدلت مانده در خیابان

و بدل کاران هالیوود

دارند نقشه می کشند

– او الان باید برود

الان یعنی دیشب

و مهره های سوخته در فتنه

دارند جانشین تو را انتخاب می کنند

حالا رسیده اند به البرادعی

و کلت های اسرائیلی و چاقوهای فرانسوی

با تانک های امریکایی و جاسوس های انگلیسی به خیابان ریخته اند

کسی خاکستر این بدل را جمع کند از خیابان و به نیل بریزد

کسی عرق پیشانی برلوسکنی را پاک کند با پیراهن خواب رقاصه ای

که نطق کند

کسی تسلیت بگوید به آن خولو مرکل

دستمال کاغذی ببرد برای شاه عربستان

یکی قهوه تلخ درست کند برای بن علی

یکی زیر بازوی اوباما را بگیرد که سرگیجه می رود

که نطق کرده همین الان

الان یعنی دیشب

دیشب یعنی سی سال پیش

***

الان برادران خالد

رادیوهای بی بی سی را شکسته اند

شترها و شلوارهای جین را فراری داده اند

و دارند

سرود دسته جمعی پیروزی می خوانند.

الان ساعت دقیقا

صبح پیروزی ست

و روز وداع با دیکتاتورها…

Translated by Mohsen K. Rahjerdi

For the Great Intifada of Egyptians

Not Mubarak mummy
Not Omar Suleiman alive
Even not Elbaradei the Muslim
Who may tomorrow compromise with USA
Just the brothers of Khalid Islambouli
Only Muslim Brotherhood
Only the lovers of Khomeini
just people’s empty hands
just the book of God
And the Godly promises…

Robert Gates bull shits; alone
And the white house renders announcements for its scepter Auntie the Britain’s queen
Even the heads of intrigue in Iran
brothers of BBC’s green movement
analyze alone
Mr. Obama
‘s gone crazy
-Mubarak to be?
-Mubarak to go?
-goes at this very moment…
This very moment means last night for BBC
This very moment means tonight for civil mobs
under the shadow of tanks in the streets
This very moment means Mubarak backers on jeans made in Israel
Riding on Arab camels and horses
There is a Jamal war in Qahira streets
check mate
Mister Presi Dent
You’re 30 years late!

Only brothers to Khalid Islambouli
None thinks about you tonight
Now it’s midnight
Exactly 12 mid night for Americans
12 midnight for BBC
12 mid night for Iranian intriguers
Who they want to replace Mubarak with Assad
Wondering how to render an announcement tomorrow
Only brothers of Khalid Islambouli know what I mean

***

Now the News

Tell of a stunt-puppet called Mubarak
A stunt-puppet you were from the beginning
Before anyone doubts if you are alive
In June of 2004
In India poor dead people
Are turned into powder by electrocution
Poor people of Egypt also
Turned you to powder in Al Tahrir square
now your puppet carcass is left in the street
Hollywood stunts now
Are planning
-He must go now…
Now means last night
And the burned pawns of intrigue
Are choosing your successor

And now have found Elbaradei
And Israeli Colts and French Knives
With American Tanks and British spies in the streets
Someone should gather the ashes of this puppet and pour it in the Nile
Someone should clean Berlusconi’s forehead off sweat using a dancer’s sleep gown
He should give a speech
Someone should send condolences to Merkhel or
give a paper tissue to king of Arabia
Someone should make a bitter coffee for Bin Ali
Someone should help Obama; he is dizzy
He just gave a speech right at this very moment
This very moment means last night
Last night means 30 years go

***

Now brothers of Khalid

Have crashed BBC radios
Have perished camels and Israeli jeans
And are
Singing together the song of victory
This very moment is exactly the hour
Of the dawn of victory
And is the day of farewell to dictators…

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: