دوشنبه 07 فوریه 11 | 14:43

اگر در سنگر به خواب بروی، دشمن به خواب نمی رود!

رهبر معظم انقلاب:عاليترين و ممتاز‌ترين دستگاه‌هاي فكري در اختيار دستگاه‌هاي استكباري است كه براي مسايل بلند مدت سرمايه‌داري، از 15 سال پيش، از 20 سال پيش بلكه بيشتر مي‌نشينند، فكر مي‌كنند، طراحي مي‌كنند و نقشه مي‌ريزند، تمام اين دستگاه‌ها ناگهان احساس كردند كه اسلام، همان اسلام قديمي كه مدتي استعمار از آن مي‌ترسيد، به ايران آمده است آن هم با چه قدرتي.


مقام معظم رهبري با تاكيد بر اينكه اين نظام با تفكر سياسي اسلام شكل گرفته و به حركت خود نيز در اين زمينه ادامه خواهد داد، تفكر سياسي اسلام را در مقابل انديشه‌ها، مكاتب و نظرات سياسي غرب دانستند كه منجر شد دشمنان در بسياري از مقالات، كتابها، تاريخ‌نويسي‌ها و بيوگرافي نويسي‌ها بر پايه رد طرز تفكر سياسي حاكم بر نظام جمهوري اسلامي قلم زنند.
ايشان اينگونه اعمال دشمن را نه تنها تصادفي ندانسته، بلكه ناشي از اقدامات حساب شده‌ايي مي‌دانند كه با نيت و اراده‌ايي خاص شكل مي‌گيرد «اين بخشي از كار سياسي و رويارويي با تفكر سياسي اسلام در رابطه با مطبوعات است.
شكل ديگر اين رويارويي زير سوال بردن و رد عقايد بنياني اسلام به شكلي رندانه، در كتاب‌ها و جزوه‌هاي درسي و كلاس‌هاي درس است. شكل مهمتر اين رويارويي كه از بخش‌هاي اساسي تهاجم فرهنگي است، كوشش براي كشاندن نسل جوان به ابتذال و فساد است.»
رهبر انقلاب با بيان اينكه مردم در برخورد با تهاجم فرهنگي و ضرورت رويارويي با آن و نهي از منكر به سمت مصداق‌هاي كوچك مي‌روند، با برشمردن نتايج بد اين نوع نگاه مي‌فرمايند «يكي اينكه يك عده انسان‌هاي سطحي، قضيه را در همان حد منحصر مي‌بينند و نيروي‌شان را در جهت همان مثال‌هاي سطحي و كوچك كه هيچ اهميتي ندارد، بسيج مي‌كنند.
دوم اينكه هوشمندان و متفكرين جامعه كه مي‌بينند، مسئله در اين حد خلاصه شده،‌ اهميت قضيه از نظرشان كاسته مي‌شود و اين مايه نگراني است، براي مثال ممكن است تهاجم فرهنگي در چهره و پوشش چند نفر زن در خيابان متجلي باشد و اين را كسي مهم نداند.
اما قضيه به اينجا منحصر نمي‌شود، بلكه قضيه اين است كه حقيقتاً جبهه وسيعي از سوي دشمن با ابزار موثر، خطرناك و كارآمد و با استفاده از علم و تكنولوژي به وجود آمده، براي اينكه جمهوري اسلامي را با تهاجم فرهنگي مواجه كنند.
چنين مبارزه‌اي اگر در مقابلش حركتي انجام نگيرد، بلاشك پيروز خواهد بود. به نظر من اگر با اين تهاجم، هوشمندانه و با بهره‌گيري از روش‌هاي درست و مدبرانه مقابله نشود، بسيار خطرناك و نابود كننده است».
ايشان مسئله تهاجم فرهنگي را يك واقعيت روشني دانستند كه با انكار آن نمي‌شود، اصل تهاجم را زير سوال برد، چرا كه به فرمايش اميرالمومنين علي عليه‌السلام «و من نام لم ينم عنه»؛ اگر در سنگر به خواب بروي، معنايش اين نيست كه دشمن هم در سنگر مقابل به خواب رفته است، بنابراين بايد توجه داشت كه انقلاب فرهنگي در تهديد است، كما اينكه فرهنگ ملي و اسلامي ما نيز مورد حمله دشمنان است.
ايشان خطاب به مسئولين فرهنگي فرمودند «ما نبايد چيزي را كه در دانشگاه و بيرون دانشگاه، حتي در رسانه‌هاي جمعي ما، در كتاب‌هايي كه مي‌نويسند، در ترجمه‌هايي كه مي‌كنند، در شعرهايي كه مي‌سرايند و در برنامه‌هاي فرهنگي دنيا ـ كه ظاهراً هم به ما ارتباط ندارد ـ وجود دارد و واضح است و اخبارش را هم شما آقايان كه عناصر فرهنگي هستيد، قاعدتاً مي‌شنويد، انكار كنيم».
مقام معظم رهبري با اشاره به اينكه در همه زمان‌ها يك آرايش فرهنگي بسيار خطرناكي عليه انقلاب وجود دارد و مختص به زمان حال نيز نيست، بيان داشتند « گرچه از صد سال قبل هم تهاجم فرهنگي عليه اسلام وجود داشت، اما نه به صورت امروز، انسان وقتي با يك دشمن خواب‌آلود روبروست، يك نوع آرايش نظامي دارد و وقتي با دشمني بيدار روبروست، آرايش نظامي ديگري دارد. آن موقع عالم اسلام خواب‌آلود يا به تعبيري تخدير شده و بلكه مست بود.
دشمن حتي اگر گاهي به او ضربه مي‌زد يا با يك سوزن چيزي در رگش تزريق مي‌كرد، تمام مي‌شد. لكن الان اسلام ـ يعني اين دشمن اصلي دنياي غرب ـ بيدار است، اسلام امروز خاطره‌ تمام نشدني از شخصيتي مثل امام (رضوان‌الله عليه) را با خود دارد، اين همه ذخيره انقلابي و جوان خوب دارد. اينها شوخي نيست».
ايشان با تشريح اينكه امروز تهاجم فرهنگي عظيمي عليه اسلام وجود دارد كه مستقيم به انقلاب ارتباطي ندارد و وسيعتر از انقلاب و عليه اسلام است، تصريح كردند «يك تهاجم فوق‌العاده فرهنگي، اجتماعي، سياسي با ابعاد گسترده‌ عليه اسلام، يعني حتي اسلامي كه ميان توده مردم مثلاً الجزاير است. فقط يك استثنا دارد و آن اسلام وابسته به دستگاه‌هاي استعماري و فهد‌گونه است.
جاهايي كه به طور مستقيم به اين اسلام مربوطند، از اين تهاجم مستثنا هستند. و الا حتي اسلام به معناي اعتقاد عوامانه مردم هم مورد تهاجم است، چه برسد به اسلام ناب، اسلام انقلاب، ‌اسلام به تفسير ايران، به تعبير خودشان».
آيت‌الله‌خامنه‌اي با اشاره به مبارزه با حجاب دختران دانش‌آموز در كشورهاي غربي، آن را آتش زير خاكستر خوانده كه حكايت از يك كار عظيم در پشت پرده مي كند، فرمودند «قضيه فقط اين نيست كه حالا يك دولت مثلاً لائيك مي‌گويد، ما نمي‌خواهيم محجبه‌اي باشد. نه، اصلاً اينها از اسلام به شدت احساس خطر كردند، البته اين تازگي ندارد، سابق هم در هند اين طور بود».
ايشان فعاليت دشمن در خصوص شناخت بيشتر اسلام و تشيع را ناشي از احساس خطر از اسلام تلقي كردند و اذعان داشتند «چند دهه‌اي كه گذشت و انقلاب اسلامي پيروز شد، تمام معلومات و معارف استعمار كه راجع به اسلام در طول سال‌هاي متمادي، به وسيله متفكران و جاسوسان به دست آمده بود و در آرشيو‌ها نگاهداري مي‌شد، به اضافه كارهاي تحقيقاتي جديد، دوباره مطرح شد.
اين كه مي‌شنويد در اسرائيل مثلاً يك سميناري گذاشتند در باب اسلام يا شناخت اسلام در ايران، يا شناخت تشيع، به همين معنا و در همين جهت است و در بسياري از جاهاي دنيا هم براي بازنگري به اسلام سمينارها و جلسات تحقيقاتي و تزهاي تحقيقاتي مطرح شد».
رهبر انقلاب اينگونه تلاش دنياي غرب، دنياي سرمايه‌داري و استكبار را براي محفوظ ماندن خود از موقعيت اسلام برشماردند و خاطرنشان كردند «چون مي‌داند كه اگر فكر نكند، اگر آمار نداشته باشد، اگر پيش‌بيني و آينده‌نگري نكند، ضربه خواهد خورد.
عاليترين و ممتاز‌ترين دستگاه‌هاي فكري در اختيار دستگاه‌هاي استكباري است كه براي مسايل بلند مدت سرمايه‌داري، از 15 سال پيش، از 20 سال پيش بلكه بيشتر مي‌نشينند، فكر مي‌كنند، طراحي مي‌كنند و نقشه مي‌ريزند، تمام اين دستگاه‌ها ناگهان احساس كردند كه اسلام، همان اسلام قديمي كه مدتي استعمار از آن مي‌ترسيد، به ايران آمده است آن هم با چه قدرتي».
لذا ايشان با بيان اينكه با پيروزي انقلاب، تئوري اصيل اسلام سياسي رقم خورد و مسلمانان سراسر عالم با اسلام ناب آشنا شدند، از آن هنگام بود كه استكبار از قدرت لايزال انقلاب اسلامي احساس خطر كرد و با تهاجم فرهنگي گسترده درصدد مبارزه با اين مرز و بوم درآمد و اكنون پس از گذشت 32 سال رخدادهاي خاورميانه نشان از شكست سياست‌هاي آنان مي‌دهد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: