چهارشنبه 09 فوریه 11 | 13:05

تصویر: پوسترهای انقلاب ۵۷

در دوره‌ای که همه، کاری را که از دست‌شان ساخته بود برای اعتقاد و آرمانشان می‌ادند، طراحان و نقاشان هم مهارت و ابزار خودشان را به میدان آوردند.


ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: