چهارشنبه 09 فوریه 11 | 13:45

تحولات مصر، نمود شکست راهکارهای اسلام هراسی غرب

نمود اخوان المسلمین به عنوان جنبشی کاملاً اسلامی در مصر در پشت انقلاب مردمی که تنها یک دولت بلکه کشورهای استعمارگر غربی و رژیم صهیونیستی را تهدید می کند و این روزها دغدغه اصلی گروه های اشاعه کننده اسلام هراسی شده است.


اسلام هراسی مقوله ای است که عصر حاضر برای سرکوب اسلام آن را ابزار مناسبی دریافته که بوسیله کوچکترین امکانات ارتباطی می تواند آن را در جهان اشعه دهد.

سیستماتیک شدن اسلام هراسی، مخالفان اسلام را بر آن داشت تا از چندی پیش گروههای حرفه ای را در قالب مجموعه های سازمان یافته تشکیل دهند و در چهارگوشه دنیا همواره در حالت آماده باش نگه دارند.

حرکت و فعالیت این گروه ها وابسته به هر نوع پیشرفت و نمود اسلام در دنیا است و وقتی اسلام در کشورها مستقیماً منافع سیاستمداران و ابرقدرتهای لائیک را نشانه می گیرند وظیفه این گروه های اسلام ستیز سخت تر و در مرحله ای به اصطلاح اورژانسی قرار می گیرد.

نمود اخوان المسلمین به عنوان جنبشی کاملاً اسلامی در مصر در پشت انقلاب مردمی که تنها یک دولت بلکه کشورهای استعمارگر غربی و رژیم صهیونیستی را تهدید می کند و این روزها دغدغه اصلی گروه های اشاعه کننده اسلام هراسی شده است.

سقوط اخوان المسلمین در انتخابات پارلمان مصر اسلام ستیزان را برای مدت کوتاهی آرام و خشنود کرد. بی خبر از این واقعیت که در پس هر سکوت طوفانی خفته و کناره گیری اخوان المسلمین به معنای انقلاب بزرگی در این کشور بود.

رژیم دیکتاتوری مبارک غافل از ینکه محدودکردن اخوان المسلمین مساوی است با قدرت گرفتن آن، خود به سرعت انقلاب کنونی کشورش سرعت بخشید.

اسلام بیش از پیش در کشورهای عربی وارد صحنه سیاست می شود و زمان را از دست اسلام ستیزان می رباید.

مطلب حائز اهمیت این است که وقتی اسلام در جایی رویداد سیاسی ای را خلق می کند به واسطه تکیه این رخداد به برنامه های هدفمند و قانونمند در تاریخی طولانی و شکست ناپذیر مستقر می شود و بیرون راندن آن از فکر و باور مردم کار دشواری می شود.

اخوان المسلمین امروز با دو شعار اسلام و راه حل بر سر کار آمد و تلاش اسلام ستیزان برای مخدوش کردن آن چه در مصر و چه در دنیا نیازمند خلاقیت و یافتن راههای جدید است.

به گزارش اپینیون پولیتیک، آنچه که به چهره اسلام در مصر قوت می بخشد حضور خودجوش مردم به پشتوانه و راهبری اخوان المسلمین است و این حاکی از برنامه ای محکم و غیرقابل شکست در منطقه بوده که نابودی آن نیازمند سالها مطالعه و طرح نقشه های بنیادین است.

اکنون مخالفان اسلام منتظرند تا ببینند که اخوان المسلمین چه سیاستی در قبال انها در پیش می گیرند و یکی از همین منتظران کاخ سفید است که هنوز چراغ سبزی از سوی این جنبش اسلامی دریافت نکرده و شاید همین انتظار او را بر این دارد که به فعالیت های اسلام هراسی تازه ای دست زند و اخواتن المسلمین باید خود را اماده حل و فصل و قابله با تمام انواع طرح های آنها کند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: