شنبه 12 فوریه 11 | 15:49

مردم یمن: پس از مبارک، نوبت عبدالله صالح است

حدود چهار هزار معترض یمنی که بیشترشان دانشجو بودند فریاد می‌زدند «پس از مبارک، نوبت عبدالله صالح است». تظاهرکنندگان با فریادهای «عبدالله صالح برو» یا «مردم خواهان سرنگونی نظام هستند» از دانشگاه صنعا به سمت مرکز این شهر راهپیمایی کردند.


هزاران جوان یمنی روز شنبه یک روز پس از کناره گیری حسنی مبارک از قدرت، با تظاهرات در مرکز صنعا پایتخت یمن برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور را خواستار شدند.

حدود چهار هزار معترض یمنی که بیشترشان دانشجو بودند فریاد می‌زدند «پس از مبارک، نوبت عبدالله صالح است». تظاهرکنندگان با فریادهای «عبدالله صالح برو» یا «مردم خواهان سرنگونی نظام هستند» از دانشگاه صنعا به سمت مرکز این شهر راهپیمایی کردند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: