دوشنبه 14 فوریه 11 | 14:55

امروز در بحرین «روز خشم» است

جوانان بحرینی که از چند روز گذشته، ۱۴ فوریه را روز خشم نامیده‌اند امروز قرار است بر ضد سیاست‌های نظام پادشاهی بحرین تظاهرات کنند.شهروندان بحرینی، خواستار تغییر نظام خود هستند.


پس از پیروزی مردم مصر و تونس در بیرون راندن دیکتور‌ها و سرایت این اعتراضات به کشورهایی همچون یمن و اردن؛ کشور پادشاهی بحرین نیز امروز آماده قیام و تظاهرات مخالفان نظام سلطنتی می‌شود. جوانان بحرینی که از چند روز گذشته، ۱۴ فوریه را روز خشم نامیده‌اند امروز قرار است بر ضد سیاست‌های نظام پادشاهی بحرین تظاهرات کنند.شهروندان بحرینی، خواستار تغییر نظام خود هستند. عمده دلیل اعتراضات بحرینی‌ها ناشی از سیاست دولت مرکزی در نادیده گرفتن شیعیان این کشور است. گفتنی است بیش از هفتاد و پنج درصد جمعیت بحرین شیعه هستند. در حالیکه حکومت این کشور در دست سنی‌ها قرار دارد.
دیوار نوشته‌های بحرین، حاکی از دعوت مردم به حضور از در روز ۱۴ فوریه به عنوان «روز خشم» است:

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: