سه‌شنبه 15 فوریه 11 | 14:50

تصویر: راهپیمایی ۲۵بهمن دانشجویان در محکومیت فتنه‌گران

روزگذشته پس از آنکه دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران حرکت تعداد معدود از عناصر فریب خورده را مشاهده کردند با حضور در خیابان های تهران و راهپیمایی به سمت دانشگاه شریف، حرکت آشوب‌گران در تخریب اموال عمومی و ایجاد ناامنی در جامعه و شعارهای ساختار شکنانه آن‌ها را محکوم نمودند.


Comments are closed.