سه‌شنبه 06 آوریل 10 | 16:24

ای تیغ‌های تشنه، بسم الله!

به استهلال می‌آییمت ای عید از محرم‌ها / به روی بام‌ها هر شام با آیینه و با آه…
سر بسمل شدن دارند این مرغان سرگردان / گلویی تر كنید ای تیغ‌های تشنه، بسم الله!


محمدمهدی سیار

محمدمهدی سیار

زمین از برگ، برگ از باد، باد از رود، رود از ماه
روایت كرده‌اند اردیبهشتی می‌رسد از راه

بهاری م‍ی‌رسد از راه و می‌گویند می‌روید
گل داوودی از هر سنگ، حسن یوسف از هر چاه

بگو چله‌نشینان زمستان را كه برخیزند
به استقبال می‌آییمت ای عید از همین دی‌ ماه

به استقبال می‌آییمت آری دشت پشت دشت
چه باك از راه ناهموار و از یاران ناهمراه

به استهلال می‌آییمت ای عید از محرم‌ها
به روی بام‌ها هر شام با آیینه و با آه…

سر بسمل شدن دارند این مرغان سرگردان
گلویی تر كنید ای تیغ‌های تشنه، بسم الله!

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.