شنبه 19 فوریه 11 | 14:24

چراغ سبز کشورهای عربی برای کشتار مردم بحرین

یک عالم دینی بحرینی با اشاره به اینکه سران کشورهای عربی منطقه از رژیم حاکم بحرین و در راس آن حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور برای مقابله با مردم و کشتار آنان حمایت می کنند گفت: می توانیم ارتش خود را نظیر سایر ملت ها مخاطب قرار داده و از آنها بخواهیم درکنار ملت باشند، زیرا نیروهای ارتش و نیروهای ویژه همگی افرادی از خارج از کشور هستند.


یک عالم دینی بحرینی گفت: سران کشورهای عربی منطقه از رژیم حاکم بحرین و در راس آن حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور برای مقابله با مردم و کشتار آنان حمایت می کنند و به این رژیم در زمینه حمایت از جنایتگری آن چراغ سبز داده اند.”شیخ حبیب الجمری” روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم، پادشاهان و سران کشورهای عربی منطقه خلیج فارس را مسوول کشتار هولناک مردم بی پناه توسط رژیم بحرین دانست.

الجمری اظهار داشت: تظاهرات اخیر مردم و تجمع آنها در میدان الؤلؤه مسالمت آمیز بود و آنها در این تجمع صرفا با سردادن شعارهایی خواهان آزادی و پرهیز از تبعیض و هرگونه طایفه گری و مذهب گرایی شدند اما به این تظاهرات و مطالبات با گلوله جنگی پاسخ داده شد.

وی تصریح کرد: نمی توانیم ارتش خود را نظیر سایر ملت ها مخاطب قرار داده و از آنها بخواهیم درکنار ملت باشند، زیرا نیروهای ارتش و نیروهای ویژه همگی افرادی از خارج از کشور هستند.

این عالم دینی اظهار داشت: در ارتش بحرین نیروهای شیعه یا سنی داخلی وجود ندارد، بلکه نیروهای ارتش همگی خارجی هایی هستند که نظام بحرین به آنها تابعیت بحرینی داده است، و آنها مزدورانی هستند که ملت ما را قربانی می کنند.

الجمری از همه آزادگان و انسان های شرافتمند و انقلابیون جهان خواست تا برای رهایی ملت بحرین از جنایت های رژیم حاکم به آنها کمک کرده به فریادشان برسند.

وی تاکید: ما پیمان می بندیم که ملت بحرین ملتی انقلابی و پایدار است و انقلاب ما تا رسیدن به پیروزی و رهایی از این خاندان فاسد حاکم بر بحرین متوقف نخواهد شد.

الجمری افزود: رژیم حاکم بحرین جنایتکار بودن خود را ثابت کرده، و از زمین و هوا اقدام به قتل عام مردم می کند، و تک تیراندازهای این رژیم جوانان را از ناحیه سر و سینه هدف قرار می دهند.

وی با اشاره به اهداف تظاهرات مسالمت آمیز در بحرین گفت: ما می خواهیم آزاد در کشور خود زندگی کنیم و نظامی منتخب داشته باشیم.

الجمری خاطرنشان کرد: بحرین متشکل از 33 جزیره است اما مردم تنها در چهار جزیره زندگی می کنند و 29 جزیره دیگر متعلق به خاندان خلیفه و مخصوص، خوش گذرانی ها و فساد آنها است؛ ما می خواهیم سرزمین خود را پس بگیریم تا شیعه و سنی آزادانه در آن زندگی کنند.

وی تصریح کرد: همه حکام بحرین بدانند ملت تصمیم گرفته است که آزاد زندگی کند، و به انقلاب خود تا رسیدن به خواسته های قانونی خود دامه خواهد داد؛ حال هرچه می خواهند ما را بکشند یا زندانی و یا شکنجه کنند.

الجمری گفت: به شاه و ولیعهد و همه حکام بحرین می گوییم که شمار را مورد پیگرد قرار داده و بازخواست خواهیم کرد و اگر ما را بکشید فرزندان و نوادگان ما شما را مورد ماخذه خواهند کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: