شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
سه شنبه ۰۹ تیر ۸۸ | ۱۱:۵۹

نشریه قلب حماسه

تک شماره ای از نشریه‌ی دانشجویی ۴ برگه‌ «قلب حماسه» در مورد رخدادهای جاری پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸.


تریبون مستضعفین – تک شماره ای از نشریه‌ی دانشجویی ۴ برگه‌ «قلب حماسه» در مورد رخدادهای جاری پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: