پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
چهارشنبه ۱۰ تیر ۸۸ | ۱۲:۰۹

تحلیل علمی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸

سیدمهدی سیدنصرالله

با توجه به موضوع داغ بودن صحت انتخابات در روزهای اخیر، مقاله‌ای با عنوان «مستندات علمی دستکاری در آراء دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری» در پایگاه‌های متعدد اینترنتی مرا بر آن داشت تا محاسبات ادعایی در آن مقاله را بررسی کنم …


تریبون مستضعفین – مقاله  علمی سیدمهدی سیدنصرالله، دانشجوی کارشناشی ارشد و پژوهشگر دانشگاه صنعتی شریف در مورد بحث‌های مطرح شده با موضوعیت تقلب در انتخابات . او در مقدمه مقاله‌اش چنین نوشته است:

با توجه به موضوع داغ بودن صحت انتخابات در روزهای اخیر، مقاله‌ای با عنوان «مستندات علمی دستکاری در آراء دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری» در پایگاه‌های متعدد اینترنتی مرا بر آن داشت تا محاسبات ادعایی در آن مقاله را بررسی کنم …

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: