سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
شنبه ۱۰ مرداد ۸۸ | ۱۳:۱۷

بررسی قانون «بنفورد» در نتایج آمار دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

سیدمحمدصادق موحد - سیدمهدی فاضلی - سیدحامد سید علایی

تحقیق علمی در مورد آرا انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، که توسط سیدمحمدصادق موحد، سیدحامد سید علایی (استادیار گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی)، سیدمهدی فاضلی (استادیار گروه فیزیک دانشگاه قم) نگاشته شده است.
در این تحقیق نتایج حاصل از شمارش آرای ۳۶۶ شهرستان که توسط وزارت کشور در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۲۴ منتشر شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و به طور جداگانه سازگاری نتایج هر یک از نامزدها با قانون بنفورد بررسی می‌شود.


تریبون مستضعفین – تحقیق علمی در مورد آرا انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، که توسط سیدمحمدصادق موحد، سیدحامد سید علایی (استادیار گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی)، سیدمهدی فاضلی (استادیار گروه فیزیک دانشگاه قم) نگاشته شده است.

در این تحقیق نتایج حاصل از شمارش آرای ۳۶۶ شهرستان که توسط وزارت کشور در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۲۴ منتشر شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و به طور جداگانه سازگاری نتایج هر یک از نامزدها با قانون بنفورد بررسی می‌شود.

دریافت جزوه

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: