چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
جمعه ۳۰ مرداد ۸۸ | ۱۴:۰۲

نشریه راه: ویژه راهیان نور

نشریه راه ویژه راهیان نور در سال ۸۸ درارتباط با کاروان‌های بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس منتشر شده است. این نشریه حاوی گزارش ها، مقالات، گفتکوها و خاطرات چاپ شده درباره «جبهه و جنگ»، «جبهه پس از جنگ» در نشریه سوره و راه بوده است که به صورت گزیده در این قالب منتشر شده است.


تریبون مستضعفین – نشریه راه ویژه راهیان نور در سال ۸۸ درارتباط با کاروان‌های بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس منتشر شده است. این نشریه حاوی گزارش ها، مقالات، گفتکوها و خاطرات چاپ شده درباره «جبهه و جنگ»، «جبهه پس از جنگ» در نشریه سوره و راه بوده است  که به صورت گزیده در این قالب منتشر شده است.

دریافت جزوه

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: