شنبه 11 سپتامبر 10 | 14:29

اشرافیت دولتمردان

دکتر محمدصادق کوشکی

سخنرانی دکتر محمدصادق کوشکی که در آن به مسائلی نظیر چگونگی تولد اشرافیت، زمینه‌ها، علل و بستر تولید اشرافیت و جریانات مختلف سیاسی در این رابطه می‌پردازد.


تریبون مستضعفین – سخنرانی دکتر محمدصادق کوشکی که در آن به مسائلی نظیر چگونگی تولد اشرافیت، زمینه‌ها، علل و بستر تولید اشرافیت و جریانات مختلف سیاسی در این رابطه می‌پردازد.

دریافت جزوه

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: