جمعه 19 فوریه 10 | 14:32

جریان شناسی فضای مجازی – سال ۸۸

محمدصالح مفتاح

متن پیاده شده سخنرانی محمدصالح مفتاح در نشست سراسری جنبش عدالت خواه دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت بیان شده است.


تریبون مستضعفین – متن پیاده شده سخنرانی محمدصالح مفتاح در نشست سراسری جنبش عدالت خواه دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت بیان شده است.

دریافت جزوه

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: