جمعه 21 آگوست 09 | 14:57

توهم تقلب؛ پاسخ به شبهات انتخاباتی

بررسی برخی از شبهات مطرح شده در مورد انتخابات دهم ریاست جمهوری دهم. در این جزوه ۲۵ مورد از اتهامات، شایعات، و شبهات انتخاباتی مورد بررسی قرار گرفته است.


تریبون مستضعفین – بررسی برخی از شبهات مطرح شده در مورد انتخابات دهم ریاست جمهوری دهم. در این جزوه ۲۵ مورد از اتهامات، شایعات، و شبهات انتخاباتی مورد بررسی قرار گرفته است.

[download id=”12″]

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: