دوشنبه 14 ژوئن 10 | 15:02

آسیب شناسی ساختاری مجلس

دکتر محمدصادق کوشکی

گفتاری از دکتر محمدصادق کوشکی در مورد اشکالات ساختاری مجلس شورای اسلامی و ضعف‌های ذاتی در روند انتخاب نمایندگان مجلس و مواردی از این دست که در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۶ بیان شده است.


تریبون مستضعفین – گفتاری از دکتر محمدصادق کوشکی در مورد اشکالات ساختاری مجلس شورای اسلامی و ضعف‌های ذاتی در روند انتخاب نمایندگان مجلس و مواردی از این دست که در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۶ بیان شده است.

دریافت جزوه

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: