چهارشنبه 02 مارس 11 | 15:13

آموزش زبان عبری به حکام بحرین

خاندان حاکم بحرین بتازگی به دنبال استخدام یک استاد عبری برای آموزش زبان رسمی رژیم صهیونیستی به افراد خاندان بوده است.


«شموئیل موریه» استاد صهیونیست ادبیات عربی در دانشگاه العبریه در قدس اشغالی دو ماه پیش با یکی از افراد خانواده حاکم بحرین دیدار کرده است، این فرد خاندان حاکم بحرین در این دیدار از وی خواسته تا یک استاد زبان عبری را برای تدریس این زبان به افراد خانواده معرفی نماید.

رادیو اسرائیل همچنین می‌افزاید که این امیر بحرینی از موریه خواسته است تا به یک گروه موسیقی صهیونیست که اصالتی عراقی دارند، سفارش کند تا در منامه به اجرای برنامه بپردازد.

خاندان حاکم کشور شیعه‌نشین بحرین که بیش از ۸۵ درصد جکمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند، ارتباطات پنهانی و گا‌ها علنی خوبی با سران رژیم صهیونیستی دارند. در تظاهات روی جمعه گذشته در شهر منامه بیش از ۲۵۰ هزار نفر از مردم یک میلیون نفری بحرین خواستار ساقط شدن دولت در این کشور شدند، تظاهرات گسترده مردم این کشور امروز نیز ادامه خواهد داشت.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: