شنبه 05 مارس 11 | 11:51

خودکشی ۱۰۹ زندانی فرانسوی در یک سال!

تن‌ها ۱۰۹ شهروند فرانسوی در طول سال ۲۰۱۰ میلادی در زندانهای این کشور خودکشی کرده‌اند.


سازمان نظارت ملی بر جرم و پاسخ‌های جزایی موسوم به «او. ان. د. آر. پ» فرانسه حاکی است که شمار خودکشی‌ها در میان فرانسویان زندانی در جریان سال گذشته میلادی ۱۱۵ نفر بوده است.

به گزارش نشریه لوفیگارو چاپ پاریس، در تهیه این گزارش به آمار نشریه ویژه سازمان نظارت بر زندان‌ها و اماکن نگهداری زندانیان فرانسوی «اوپال» که بر گزارش تشکیلات نظارتی جزایی و مرگهای صورت گرفته در زندان یا بیمارستان‌ها متکی است، جمع آوری شده است.
این گزارش حاکی است، چنانکه شمار افراد خودکشی کننده در وضع آزادی موقت، دارای مجوز خروج از زندان، در بیمارستان یا دارای دستبند‌های الکترونیک نیز به آن رقم مزبور اضافه شود، شمار خودکشی‌ها در میان زندانیان فرانسوی در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۱۲۱ نفر افزایش خواهد یافت.
خودکشی با مشخصه ذکر شده در جریان سال ۲۰۰۹ میلادی در میان زندانیان فرانسوی ۱۲۲ نفر بوده است.
این سازمان با اشاره به اینکه استفاده از دستبند الکترونیکی برای زندانیان در فرانسه رو به افزایش بوده می‌افزاید: خودکشی در میان افراد دستبند به دست نیز در سال ۲۰۱۰ میلادی افزون برشش نفر بوده که این میزان در سال ۲۰۰۹ میلادی تنها یک نفر بوده است.
این آمار درحالی ارائه می‌شود که بزهکاری و رفتارهای ناهنجار اجتماعی نیز در جامعه فرانسوی به ویژه در مناطق فقیرنشین این کشور رو به افزایش است. درشرایط حاضر تقریباً هر روز اخبار و گزارش‌هایی از کشته و مجروح شدن افراد به دلایلی از انحاء از جای جای فرانسه به گوش می‌رسد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: