پنج‌شنبه 08 آوریل 10 | 00:33

سروده اي ازميرشكاك در رثاي شهید آويني

بر زمين افتاده ديدم آسمان خويش را / رقص مرگ جان و پايان جهان خويش را / در كف طوفان رها كردم عنان خويش را / تا مگر پيدا كنم نام و نشان خويش را / شاه شطرنج سياست مات خون مرتضاست / نشر دين در انتشار ذات خون مرتضاست / دين ما شد تازه با خون جوان مرتضي / در ميان اهل حكمت يك شهادت خواه كو؟! / آن كه چون حيدر بگريد نيمه شب در چاه كو؟!


mirshakakكیستم من بنده‌ای از بندگان مرتضی
قطره‌ای از بحر ناپیداكران مرتضی

سایه‌وار افتاده‌ام بر آستان مرتضی
مدعی هرگز نمی‌فهمد زبان مرتضی

باطن دین محمد بود جان مرتضی

***

بر زمین افتاده دیدم آسمان خویش را
رقص مرگ جان و پایان جهان خویش را

در كف طوفان رها كردم عنان خویش را
تا مگر پیدا كنم نام و نشان خویش را

گم شدم اندر نشان بی نشان مرتضی

***

آخرین دژ نیز ویران شد كجا پنهان شوم؟
در كدامین دره تاریك سرگردان شوم؟

با چه امیدی حریف مرگ درمیدان شوم؟
مردگان را بعد ازو چون بر در فرمان شوم؟

كیست بردارد درفش كاویان مرتضی

***

چیست ایمان جز انالحق گفتن رندان مست؟
كفر چبود؟ دستگاه رستن از بالا و پست؟

ظاهر مذهب اگر با مذهب ظاهر نشست
باید از ایمان و كفر خویش برداریم دست

همچو خیل دین فروش دشمنان مرتضی

***

جز منافق را ندیدم منكر مردان مرد
كاه اجمال حصولی كی شناسد كوه درد

درنگنجد در ضمیر صوفی سودا نورد
آنكه سر تا پا حضور آمد به میدان نبرد

در مسلمانی ندیدم همعنان مرتضی

***

شاه شطرنج سیاست مات خون مرتضاست
در كف جن و ملك رایات خون مرتضاسات

بر زبان جبرئیل آیات خون مرتضاست
نشر دین در انتشار ذات خون مرتضاست

دین ما شد تازه با خون جوان مرتضی

***

دین ما گفتم نه دین دین فروشان دغل
بوالحكم كیشان قبض و بسط جهل مستدل

آیت قرآن به لب تلمود پنهان در بغل
فهم دین مصطفی را جسته مفتاح از «هبل»

امت «بو شسب» یعنی منكران مرتضی

***

منكران مرتضی تنها نه مولان كرند
این طرف نیز از قفا مشتی جهولان خرند

كز پی قبض مضاعف همچون غولان بر درند
مول عقل بوالفضول و گول زهد ابترند

زین خوارج بود فریاد و فغان مرتضی

***

از من بیچاره تا درماندگان «جام جم»
در جفا با مرتضی پروا نكردیم از ستم

چون علی او در صمد افتاده و ما در صنم
زین میان شیر خدا او بود و ما شیر علم

بالله ار بودیم جز بار گران مرتضی

***

همسری با مرتضی دارند! مرد راه كو؟!
در میان شاعران یك جان مرگ آگاه كو؟!

در میان اهل حكمت یك شهادت خواه كو؟!
آن كه چون حیدر بگرید نیمه شب در چاه كو؟!

گر تویی سام نریمان! نك كمان مرتضی

***

ای دریغا مقتدای خویش را نشناختم
والی صاحب ولای خویش را نشناختم

آشنایان! آشنای خویش را نشناختم
فاش می‌گویم خدای خویش را نشناختم

گرچه بودم زیر سقف آسمان مرتضی

***

مهدیا! اسلام را مغلوب مكر و فن مخواه
بر در و دیوار یزدان طرح اهریمن مخواه

جان مردان خدا را زیر پا و تن مخواه
امت لولاك را محجوب مشتی زن مخواه

یا امانی ده مرا همچون امان مرتضی

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.