چهارشنبه 09 مارس 11 | 11:10

کاریکاتور: دخالت نفتی!

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به تمایلات نفتی غرب به ویژه آمریکا در خاورمیانه اشاره دارد که کشتار مردم را فراموش کرده و تنها در فکر حفظ این منافع است.


بودن یا نبودن!

روزنامه الحیات امروز به جدال معمر قذافی برای بقا در قدرت اشاره دارد که به هیچ وجه در نظر ندارد کناره گیری کند.

دخالت نفتی!

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به تمایلات نفتی غرب به ویژه آمریکا در خاورمیانه اشاره دارد که کشتار مردم را فراموش کرده و تنها در فکر حفظ این منافع است.

لیبی در خون

روزنامه الوطن قطر به جنایات بیشمار معمر قذافی در لیبی اشاره دارد که بتدریج مرگ خود وی را نیز رقم خواهد زد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: