جمعه 18 مارس 11 | 08:00

معرفی کتاب: «جوان و رسالت حوزه»

«جوان و رسالت حوزه»، مجموعه مقالات همایش جوان و رسالت حوزه است که کانون اندیشه جوان، چاپ دوم آن را در سال 1388 راهی بازار نشر کرده است. این کتاب 108 صفحه ای شامل 4 مقاله و پرسش ها و پاسخ های این همایش می باشد.


تریبون مستضعفین – «جوان و رسالت حوزه»، مجموعه مقالات همایش جوان و رسالت حوزه است که کانون اندیشه جوان، چاپ دوم آن را در سال 1388 راهی بازار نشر کرده است. این کتاب 108 صفحه ای شامل 4 مقاله و پرسش ها و پاسخ های این همایش می باشد.

جوانان و رسالت حوزه عنوان مقاله « آیت الله ابراهیم امینی» است که چهار عنصر ضرورت شناخت جوانان و مسائل دوره جوانی، طرح مسائل جوان در جامعه، پاسخ گویی به سوالات جوانان، الگو دهی به جوانان را با ذکر دغدغه هایی در مورد مشکلات اجتماعی واخلاقی جوانان را شامل می شود.
تعریف جوانی، مقله دکتر میرباقری، مشاور وقت رییس جمهور و رییس وقت مرکز ملی جوانان است.
روش شناسی رفتار با جوان نیز به قلم حجه الاسلام علی اکبر صادقی رشاد، ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارائه شده است.

این استاد حوزه و دانشگاه با برشمردن پیچیدگی و معماوارگی جوانی، مولفه های متعدد تشکیل دهنده هویت جوان، همدلی و هم احساس شدن روحانیت با آنان به ذکر قواعد و شیوه های برخورد با جوانان درقالب چهار سرفصل می پردازد.

نکات شکلی و صوری (رعایت جاذبه های صوری از قبیل آرایش و زیبایی پوشاک و خوش رفتاری و دل نشینی حرکات و سکنات، مواجهه ی گشاده رویانه و با نشاط، کار گماشت ادبیات دل نشین و فراخور طبع و سطح مخاطب)، اصول تکوینی و باطنی (خیرخواهی و خلوص نیت در برخورد، صداقت در گفتار و تصدیق گفتار صادق به فعل صادق، ایمان حقیقی و باور قاطع به توانایی ها و شایستگی های جوان، احتراز از استعلاء و اجتناب از برخورد از موضع طبقه ی ممتاز و حاکم، حق پرستی و حق پذیری)، شیوه ها و اصول رفتاری (سعه ی صدر، صبوری و مواجهه ی فراجریانی، طمانینه در رفتار و اعتماد به نفس در گفتار، استخدام علایق و سلایق معقول و انگیزه های فطری نسل جوان، التزام به تبلیغ غیر مستقیم)، اصول حاکم بر طرز گفتگو (معلومات سنجی، گرایش فهمی و نیازیابی مخاطب، آغاز گفتگو از مشترکات و طرح مسلمات دینی، تبیین نمود سهله و سمحه ی دین و بیان آموزه های شورانگیز، خوشایند و شیرین مذهب، پرهیز از افراط و تفریط در گفتار ورفتار).

مدیریت منابع برای تبلیغ دین در بین جوانان، آخرین مقاله به قلم دکتر حسن بنیانیان معاون وقت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در سازمان برنامه و بودجه است وی با برشمردن حل مشکل جوانان ذیل حل حل مسکن، اشتغال، ازدواج، مسائل فرهنگی؛ سه فرایند مهم برای یافتن و ساماندهی فرهنگی برای جوانان ذکر می کند: آگاهی دادن فرهنگساز در محیط مناسب، ،مساعد کردن محیط برای ایجاد گرایش و تمایل درونی، فراهم کردن فضای اجتماعی برای بروز و ظهور رفتارهای دینی.

رییس سابق حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی معیوب بودن منابع یابی در کشور را متاثر از حکومت های استبدادی و مقوله ی نفت می داند و بر این اساس اعلام می کند همه منتظرند دولت کاری کند و ذکر می کند به جای نگاه انسانی پول محور کارها در کشور شده است.

این کتاب را می توان از فروشگاه کانون اندیشه جوان واقع در ضلع جنوبی دانشگاه تهران تهیه کرد.

برچسب‌ها: ، ، ،

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: