چهارشنبه 23 مارس 11 | 09:00

شعر: نام دگر بهار لبخند خداست …

ایرج زبردست - جلیل صفربیگی

آیینه ی روزگار لبخند خداست / آرامش سبزه زار لبخند خداست


آیینه ی روزگار لبخند خداست
آرامش سبزه زار لبخند خداست

از عطر نگاه باغها دانستم
نام دگر بهار لبخند خداست

ایرج زبردست


بر دشت که جویبار را می دوزی
بر کوه که آبشار را می دوزی

باران نخ و سوزنی است در دستانت
بر روی زمین بهار را می دوزی

جلیل صفربیگی

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: