پنج‌شنبه 24 مارس 11 | 09:00

شعر: تو مثل باد بهاری‌، گره‌گشا‌، سرسبز …

محمد رضا ترکی

نوشته است: بهار است ، شاخه ها سبزند … / ولی به گفتهّ تقویم اعتباری نیست …


چو شاخه ای که امیدش به برگ و باری نیست
بهار آمده ، اما مرا بهاری نیست

نوشته است: بهار است ، شاخه ها سبزند …
ولی به گفتهّ تقویم اعتباری نیست

مرا که عطر بهشت از تن تو بوییدم
به باد هرزه‌ی اردیبهشت کاری نیست

درون قاب خزان ایستاده ام ، بی برگ
ز هیچ رهگذرم چشم ِ انتظاری نیست

تو مثل باد بهاری ، گره گشا ، سرسبز …
ولی دریغ ، تو را عهد استواری نیست

قرار بود که از عشق نگذریم ، ولی …
گذشتم از تو و دیگر مرا قراری نیست…!

محمدرضا ترکی

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: