سه‌شنبه 12 آوریل 11 | 12:00

معرفی کتاب: «تربیت جنسی»

این کتاب با متنی ساده و مملو از رجوع به نظریات مختلف علوم انسانی جامعه شناسانه و روان‌شناسانه است که محتوایی غنی با رجوع به آیات و احادیث در این حوزه فراهم کرده است.


تریبون مستضعفین – چاپ سوم «تربیت جنسی» به همت «علی نقی فقیهی» در سازمان چاپ و انتشارات «دار الحدیث» در سال 1388 راهی بازار نشر گردیده است.

این کتاب با متنی ساده و مملو از رجوع به نظریات مختلف علوم انسانی جامعه شناسانه و روان‌شناسانه است که محتوایی غنی با رجوع به آیات و احادیث در این حوزه فراهم کرده است.

بخش اول این کتاب، مبانی تربیت جنسی است که در فصل‌های مبانی و کلیات، مبانی تربیت جنسی، مبانی و اصول تربیت جنسی، به طرح اصول مرتبط با مبنای وجود غریزه جنسی، تمایل به معنویت و فضیلت دوستی، نیاز به انسان همدم، زیبادوستی، نیاز به محبت پرداخته است.

در بخش دوم شیوه‌های آموزش و تربیت جنسی در قالب شیوه‌های تربیت جنسی پیش از ازدواج، در دوره‌ی ازدواج و پس از آن مورد بحث قرار گرفته است.

بخش سوم رفتارهای نا به هنجار جنسی: عوامل، راه‌های پیشگیری و درمان، به بحث درباره انواع نابه هنجاری جنسی، عوامل نابه هنجاری‌های جنسی پرداخته شده است.

ویژگی مهم این کتاب این است که ضمن بحث و طرح مسئله‌ی دقیق با رجوع به روایات مربوطه دایره‌المعارفی از دستور العمل‌های روایی مربوط به ازدواج و تربیت جنسی از تغذیه تا احکام مربوط تا زمان و مکان‌های مستحب و … را مورد نظر قرار داده است.

رجوع به مباحث علمی ضمن رجوع به مباحث حدیثی از این کتاب هم گنجینه خوبی برای محققین و هم مجموعه خوبی برای رجوع افراد در شرف ازدواج، تربیت فرزند و … فراهم آورده است.

این کتاب را می‌توان از فروشگاه‌های انتشارات دارالحدیث در قم و تهران – حرم حضرت عبدالعظیم حسنی – تهیه کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: