یکشنبه 27 مارس 11 | 16:37

جهاد به سبک رسانه ملی برای سال‌ «جهاد اقتصادی»

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در آغاز سال جدید در رابطه با اصراف در تبلیغات انجام شده در این زمینه و ناپسند خواندن کار های هزینه دار، باید پرسید که آیا تهیه چنین گزارش هایی همان تابلو های تبلیغاتی از جنس دیگر آن نسیت؟ تبلیغاتی که « اگر هزينه‌اى نداشته باشد، لزومى ندارد؛ اگر هزينه داشته باشد، اشكال هم دارد.»


تریبون مستضعفین- با آغاز سال جدید و نام گذاری آن به نام سال «جهاد اقتصادی» از سوی مقام معظم رهبری، باز هم شاهد جهاد رسانه ملی در جهت هدف تعیین شده از سوی ایشان برای سال جاری هستیم!

این جهاد، مانند همیشه همراه با درج کلمات «جهاد اقتصادی» در کنار آرم شبکه‌های مختلف و همچنین مصاحبه با مردم و ‍پرسیدن سوالات کلیشه‌ای و بی‌مفهوم مانند: «جهاد اقتصادی یعنی چه؟» و «یا نظر شما در رابطه با جهاد اقتصادی چیست؟» و … است.

عملکرد رسانه‌ی ملی در این زمینه مانند بلندگویی است که اِکوی آن کمی زیاد است! هر مطلبی را نه تنها بلند و رسا به گوش تمام ملت می‌رساند که از تکرار آن به حد کفایت نیز خود داری نمی‌کند.

باید یاد‌آور شد که رسالت رسانه‌ی ملی تبیین اهداف انقلاب برای اقشار مردم است و در واقع سوالات فوق‌الذکر باید از خود مدیریت رسانه‌ی ملی به عنوان خط مقدم آگاهی‌بخشی پرسیده شود. این رسانه باید ابعاد مختلف این نام گذاری و یا به بیان بهتر هدف‌گذاری را از زبان متفکرین برای اقشار مختلف جامعه بازگو کند و پس از تشریح آن به پوشش‌دهی اخبار و اقدامات انجام شده در این زمینه بپردازد، و شاید با گذشت پس از نیمی از سال جای آن باشد که چنین گزارشی برای بررسی تاثیر این‌گونه برنامه‌ها بر سطح آگاهی و هم سو بودن بدنه‌ی جامعه با اهداف نظام، تهیه شود.

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در آغاز سال جدید در رابطه با اصراف در تبلیغات انجام شده در این زمینه و ناپسند خواندن کار‌های هزینه‌دار، باید پرسید که آیا تهیه‌ی چنین گزارش‌هایی همان تابلو‌های تبلیغاتی از جنس دیگر آن نسیت؟ تبلیغاتی که «‌اگر هزينه‌اى نداشته باشد، لزومى ندارد؛ اگر هزينه داشته باشد، اشكال هم دارد.»

همچنین مطرح کردن این‌گونه موضوعات با این شیوه تنها به کمرنگ کردن اهمیت آن در ذهن مخاطب و تکراری به نظر رسیدن آن می‌انجامد.

به نظر نمی‌آید سازندگان و دست‌اندر کاران این گونه برنامه‌ها به این نکات بی‌توجه باشند و متاسفانه این امر در ذهن متبادر می‌شود که تولید این دست برنامه‌ها تنها به صرف «انجام دادن» می‌باشد و برای گزارش عملکرد کاربرد دارد!

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: