پنج‌شنبه 31 مارس 11 | 19:00

كابينه كويت استعفا كرد

كابينه كويت روز پنجشنبه در پي تحولات اخير داخلي و خارجي در نشستي فوق العاده استعفاي خود را به امير كويت ارايه كرد.


كابينه كويت روز پنجشنبه در پي تحولات اخير داخلي و خارجي در نشستي فوق العاده استعفاي خود را به امير كويت ارايه كرد.

اين در حالي است كه اخيرا طرحهاي استيضاح شيخ احمد الفهد الصباح معاون اقتصادي نخست وزير، شيخ محمد صباح السالم الصباح وزير امور خارجه و شيخ احمد عبدالله الصباح وزير اطلاع رساني و نفت كويت كه هر سه از اعضاي خاندان حاكم بر اين كشور هستند به مجلس ارايه شده بود.
از سوي ديگر شماري از نمايندگان مجلس نيز براي استيضاح برخي ديگر از وزيران و حتي نخست وزير اعلام آمادگي كرده بودند.
برخي منابع گفته اند كه شيخ ناصر المحمد احتمالا بار ديگر مامور تشكيل كابينه خواهد شد.
با اين حال نمايندگان و جريانهاي مخالف شيخ ناصر المحمد نخست وزير، از مدتها قبل بارها اعلام كرده اند كه خواستار روي كار آمدن كابينه اي جديد با نخست وزير، اعضا و روشي جديد هستند.
از سوي ديگر برخي نمايندگان حامي نخست وزير شيخ ناصر المحمد را همچنان مناسبترين گزينه در شرايط كنوني مي دانند.
شيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح از زمان تصدي پست نخست وزيري در سال 2006 ميلادي تاكنون شش كابينه تشكيل داده است.
تنشهاي موجود ميان قواي مقننه و مجريه طي سال هاي اخير پنج بار به استعفاي دولت و سه بار نيز به انحلال مجلس انجاميده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: