دوشنبه 04 آوریل 11 | 12:16

دستگیری عوامل اصلی قاچاق اخراجی های ۳

عوامل پخش فیلم اخراجی های ۳ از سوی مسئولین امنیتی دستگیر شدند.


عوامل پخش فیلم اخراجی های ۳ از سوی مسئولین امنیتی دستگیر شدند.

علیرغم تحریم فیلم سینمائی اخراجی های 3 از سوی ضدانقلاب و پس از آن انتشار کپی بی کیفیت این فیلم در سطح گسترده، فروش این فیلم از مرز 2 میلیارد تومان نیز عبور کرد.

این درحالی است که عوامل قاچاق این فیلم تلاش کرده بودند نسخه قاچاق این فیلم در سطح گسترده ای در شبکه های اینترنتی و خیابانهای تهران و شهرهای بزرگ توزیع شود.

با این حال عوامل اصلی قاچاق این فیلم شناسائی شدند و بزودی ابعاد دیگری از جریان برنامه ریز در قاچاق این فیلم دستگیر خواهند شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: