سه‌شنبه 05 آوریل 11 | 09:26

تیتر نشریه منافقین در سال ۶۰: ما بی‌شماریم! + عکس

ولی وقتی در فتنه سال ۸۸ منافقین جدید دقیقا در تقابل با نظام به راه و رسم اسلاف چند دهه پیش خود رفتند، مطلب آشکار شد. یکی از این تشابهات، توهم بیشماری در بین این منافقین قدیم و جدید بود.


وقتی رهبر معظم انقلاب در سال ۷۸ در یک دیدار خصوصی در منزل آیت الله سید محسن موسوی فرد کاشانی راجع به منافقین جدید فرمودند: «منافقان دیروز چه شدند؟ جز این است که به جهنم رفتند؟ این‌ها منافقین جدید هستند. مطمئن باشید این منافقین نیز به دنبال آن منافقین به جهنم خواهند رفت…. شما نگران نباشید. خداوند متعال دین خودش را یاری خواهد کرد»؛ شاید عده‌ای حقیقت تحلیل را درنیافتند ولی وقتی در فتنه سال ۸۸ این منافقین جدید دقیقا در تقابل با نظام به راه و رسم اسلاف چند دهه پیش خود رفتند، مطلب آشکار شد. یکی از این تشابهات، توهم بیشماری در بین این منافقین قدیم و جدید بود.
تصویر زیر مربوط است به صفحه ۹شماره ۱۱۶ نشریه مجاهد (ارگان رسمی گروهک منافقین) است که در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۶۰ منتشر شده است و در آن شعری درج شده با نام و تیتر: ما بی‌شمارانیم!ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: