یکشنبه 10 آوریل 11 | 15:38

اخراج تعدادی از دیپلمات‌های کویتی از ایران

یک منبع آگاه در وزارت خارجه از اخراج تعدادی از دیپلمات‌های کویتی از ایران در چارچوب عمل متقابل خبر داد. پیش‌تر دولت کویت با طرح واهی همکاری دیپلما‌ت‌های ایرانی با شبکه جاسوسی در کویت اقدام به اخراج تعدادی از دیپلمات‌های کشورمان کرده بود.


یک منبع آگاه در وزارت خارجه از اخراج تعدادی از دیپلمات‌های کویتی از ایران در چارچوب عمل متقابل خبر داد.

پیش‌تر دولت کویت با طرح واهی همکاری دیپلما‌ت‌های ایرانی با شبکه جاسوسی در کویت اقدام به اخراج تعدادی از دیپلمات‌های کشورمان کرده بود.

پیشتر رئیس جمهور در کنفرانس خبری خود تکرار ادعای کویتی‌ها مبنی بر کشف شبکه جاسوسی ایرانی در این کشور را رد کرد و گفت: مگر کویت چه دارد که ایران بخواهد جاسوسی آن را کند.

احمدی‌نژاد در پاسخ به سوال الجزیره عربی در خصوص ادعای کویت مبنی بر کشف شبکه جاسوسی ایران در این کشور با رد این ادعا‌ها گفت: اینکه عده‌ای در کویت جاسوسی می‌کنند چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آن‌ها چه چیزی را جاسوسی می‌کنند؟ مگر کویت چه دارد که ما بخواهیم جاسوسی کنیم؛ اگر مردم هستند که با آن‌ها دوست هستیم و اگر مقصود دولت این کشور است که با دولت این کشور دوستیم و آنان نیز با ما دوست هستند.
احمدی‌نژاد تصریح کرد: مشخص است که دستهای بیگانه می‌خواهد اختلاف افکنی کرده و مشکل درست کنند اما این کار‌ها به نتیجه نمی‌رسد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: