شنبه 16 آوریل 11 | 16:14

اقدام جالب دانشجویان در مواجهه با بنرهای «سال جهاد اقتصادی»

بر خلاف آن که رهبر انقلاب مسئولین را از تبلیغات بیهوده و نصب بنرهایی نام سال ۱۳۹۰ در اماکن عمومی و شهری منع نمودند اما باز هم برخی از مسئولین نسبت به انجام این کار مبادرت می ورزند!


تریبون مستضعفین – بر خلاف آن که رهبر انقلاب مسئولین را از تبلیغات بیهوده و نصب بنرهای نام سال ۱۳۹۰ در اماکن عمومی و شهری منع نمودند اما باز هم برخی از مسئولین نسبت به انجام این کار مبادرت می ورزند!

جمعی از دانشجویان در مواجهه با این عمل، اقدام به چسباندن بیانات رهبری در این زمینه، بر روی این تبلیغات نموده اند و علاوه بر آن، از مسئولین خواسته اند هزینه صرف شده را به بیت المال بازگردانند:

عکس‌ها از +

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: